Categories
BÀI THI IELTS PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỔNG HỢP

LUYỆN NGHE & GHI CHÚ

Sử dụng sách Listening & Notetaking Skills 1 (Cengage Learning)

Mục tiêu của sách là giúp các bạn làm quen với việc nghe ghi chú các bài giảng ngắn, dài 3-10 phút. Sách có 15 bài giảng ngắn, chia làm 5 nhóm, bao gồm: tường thuật theo thứ tự thời gian (chronology), miêu tả quá trình (process), phân loại (classification), so sánh và tương phản (comparison & contrast), nguyên nhân và hệ quả (cause & effect). Mỗi dạng có 3 bài nghe tương ứng.

Song song với quá trình luyện ngheluyện vừa nghe vừa ghi chú, các bạn sẽ học thêm từ 8-12 từ vựng học thuật trong mỗi bài. Đây là những từ phổ biến trong bài giảng học thuật về các chủ đề khoa học. Các bạn nghe sâu, ghi kĩ tất cảnắm vững từ vựng mỗi bài là đạt yêu cầu.

Trong mỗi bài, phần nội dung quan trọng nhất là First Listening. Thầy ví dụ, trong Unit 1, Chapter 3, phần First Listening là đoạn dài gần 3 phút về cuộc đời Steve Jobs. Trong phần này, các bạn tập ghi chú khi nghe giảng về cuộc đời của một nhân vật có tầm ảnh hưởng và học những từ liên quan, như animated, device, equipment, founded, mass, profitable, released và strategy.

Để luyện ngheghi chú, các bạn làm theo gợi ý:

Nghe mỗi phần First Listening từ 1-4 lần. Trong mỗi lần, các bạn cố gắng tập trung và ghi nhanh (viết tắt hoặc dùng kí tự mà các bạn tự hiểu là được, chú ý hình dung bố cục của bài). Trong lần đầu tiên, các bạn có thể hiểu và nhận ra nội dung chính, nhưng không ghi kịp gì cả. Các bạn cố gắng nghe lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư, hoặc thậm chí thứ năm.

Khi nào không thể nhận dạng hoặc đoán thêm từ nào nữa thì các bạn dùng đến phần audioscripts để xem lại và bắt đầu học từ vựng. Khi các bạn đã nghe, ghi chúhọc xong từ vựng mỗi bài thì có thể nghe lại và dò theo audioscripts.

Ngoài ra, mỗi bài có phần Expansion, gồm Task 1 Task 2.

Thầy ví dụ, trong Unit 1, Chapter 3, phần Task 1 là đoạn gần 3 phút về quá trình tiến hóa của máy vi tính, từ bảng tính cho đến máy vi tính (The Evolution of the Computer). Bố cục và thời lượng khá giống với phần First Listening. Phần Task 2 gồm 6 đoạn ngắn về các bước ngoặc ra đời các dịch vụ Facebook, Wikipedia, Amazon, Google, Microsoft và Twitter (Landmarks in Technology).

Các bạn có thể nghe thêm các Task này nếu thấy bố cục giống phần First Listening. Trong một số bài, cả Task 1Task 2 không phải là bài giảng đúng nghĩa, các bạn có thể bỏ qua.

Thầy lưu ý, các bạn luyện ngheghi chú nhuần nhuyễn 15 phần First Listening trong sách là đủ.


Kèm theo hướng dẫn là phần audio files và phần audioscripts của 15 bài trong sách thầy đã soạn lại cho các bạn.

Link tải audio files: https://bit.ly/2VGhDrz

Link tải audioscripts: https://bit.ly/3f4uHzU

Trong audioscripts, thầy tô đậm những từ khóa mà các bạn cần học. Các bạn có thể tra từ bằng từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary hoặc từ điển Anh-Việt.

Các bạn tự luyện tập, biết cách sử dụng audio filesaudioscripts như hướng dẫn là đủ, không cần sử dụng giáo trình.