Trong phần này, thầy trình bày 3 kĩ thuật ra đề cơ bản trong phần thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp.

  • Limited-Response (phản hồi giới hạn) yêu cầu người học trả lời theo một khuôn mẫu có sẵn. Một số dạng bài thi như nối câu (sentence combining), mở rộng câu (sentence expansion) hoặc rút gọn câu (sentence reduction) v.v. là những kiểu ra đề tiêu biểu.

Ở bậc phổ thông, chúng ta hay gặp những bài tập kiểu như: (a) yêu cầu điền liên từ hoặc (b) viết lại câu bằng từ cho sẵn.

Đây là kĩ thuật ra đề cấp thấp, chỉ tập trung vào đơn vị câu và  sự hiểu biết (competence) ngôn ngữ hơn là khả năng thực hành (performance). Các câu hỏi trắc nghiệm ngắn thường dùng kĩ thuật này.

  • Guided Writing (viết định hướng), tập trung đánh giá sự kiểm soát và định hướng trong kĩ năng viết thông qua những khuôn mẫu có sẵn, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Người học có thể gặp dạng bài kiểu như (a) xây dựng đoạn văn từ khuôn mẫu có sẵn hoặc (building from paragraph outline) hoặc (b) yêu cầu người học chọn ra một câu thừa từ đoạn văn cho trước (recognising an irrelevant sentence).

Tương tự như Limited-Response, kiểu ra đề này cũng chỉ ở mức độ thấp.

  • Free Writing (viết tự do): phương pháp dành cho trình độ cao trung cấp (upper-intermediate) để đánh giả khả năng viết hoàn chỉnh, đơn vị tối thiểu là bài luận (composition), ví dụ như yêu cầu (a) thảo luận một chủ đề (discussion) hoặc (b) miêu tả một biểu đồ (chart description) nào đó trong bài thi IELTS Writing.

Có một điểm cần lưu ý, đề thi dạng này cũng không kiểm tra sự sáng tạo (creativity) hoặc khéo léo (ingenuity) trong việc sử dụng ngôn từ mà chỉ kiểm tra kiến thứckĩ năng ngôn ngữ cốt lõi của người thí sinh.

Việc thí sinh học đúng kiến thứckĩ năng ngôn ngữ cốt lõi, và nắm được kĩ thuật làm bài thì thí sinh sẽ đạt kết quả tốt vượt ngường tiêu chuẩn ngôn ngữ. Các bạn học viên không cần thiết viết một đoạn văn có “ý nghĩa sâu sắc” hoặc một bài miêu tả biểu đồ “giàu ý tưởng” và thậm chí giám khảo cũng không ai trông chờ điều đó. Một mệnh đề được đưa ra để thảo luận hay biểu đồ được đưa ra để miêu tả chỉ là công cụ khảo thí mà thôi.

Đối với bất kì bài thi tiếng Anh nào, nếu thí sinh có kiến thức kĩ năng ngôn ngữ tốt, giải nhiều đề thì sẽ đạt kết quả tốt. Điều này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nếu có cái nhìn toàn diện về ngôn ngữ và hiểu rõ kĩ thuật ra đề IELTS hoặc TOEFL iBT, PTE Academic thì sẽ ôn thi hiệu quả hơn.