Trong phần này, thầy trình bày 3 kỹ thuật ra đề cơ bản trong bài thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp để cải thiện kỹ năng Writing.

Đọc nhiều hơn về bài thi IELTS Writing:

IELTS WRITING TASK 2: KINH NGHỆM TỪ MỘT “NHÀ KHẢO THÍ”, “GIẢNG VIÊN” VÀ “THÍ SINH” – PHẦN 1

IELTS WRITING TASK 2: KINH NGHIỆM TỪ MỘT “NHÀ KHẢO THÍ”, “GIẢNG VIÊN” VÀ “THÍ SINH” – PHẦN 2

Limited-Response

Limited-Response (phản hồi giới hạn) yêu cầu người học trả lời theo một khuôn mẫu có sẵn. Một số dạng bài thi như nối câu (sentence combining), mở rộng câu (sentence expansion) hoặc rút gọn câu (sentence reduction) v.v. là những kiểu ra đề tiêu biểu.

Ở bậc phổ thông, các bạn thường hay gặp những bài tập kiểu như: (a) yêu cầu điền liên từ hoặc (b) viết lại câu bằng từ cho sẵn.

bài tập kỹ năng writing 1

Đây là kĩ thuật ra đề cấp thấp, chỉ tập trung vào đơn vị câu và  sự hiểu biết (competence) ngôn ngữ hơn là khả năng thực hành (performance). Các câu hỏi trắc nghiệm ngắn thường dùng kĩ thuật này.

Guided Writing

Guided Writing (viết định hướng), tập trung đánh giá sự kiểm soát và định hướng trong kĩ năng viết thông qua những khuôn mẫu có sẵn, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Người học có thể gặp dạng bài kiểu như (a) xây dựng đoạn văn từ khuôn mẫu có sẵn hoặc (building from paragraph outline) hoặc (b) yêu cầu người học chọn ra một câu thừa từ đoạn văn cho trước (recognising an irrelevant sentence).

hướng dẫn làm bài tập kỹ năng writing 1

bài tập ví dụ kỹ năng writing 1

Tương tự như Limited-Response, kiểu ra đề này cũng chỉ ở mức độ thấp.

Free Writing

Free Writing (viết tự do)  phương pháp dành cho trình độ cao trung cấp (upper-intermediate) để đánh giả khả năng viết hoàn chỉnh, đơn vị tối thiểu là bài luận (composition), ví dụ như yêu cầu (a) thảo luận một chủ đề (discussion) hoặc (b) miêu tả một biểu đồ (chart description) nào đó trong bài thi IELTS Writing.

ví dụ kỹ năng writing 1

Có một điểm cần lưu ý, đề thi dạng này cũng không kiểm tra sự sáng tạo (creativity) hoặc khéo léo (ingenuity) trong việc sử dụng ngôn từ mà chỉ kiểm tra kiến thứckĩ năng ngôn ngữ cốt lõi của thí sinh.

Việc thí sinh học đúng kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ cốt lõi, và nắm được kĩ thuật làm bài thì thí sinh sẽ đạt kết quả tốt vượt ngường tiêu chuẩn ngôn ngữ. Các bạn học viên không cần thiết viết một đoạn văn có “ý nghĩa sâu sắc” hoặc một bài miêu tả biểu đồ “giàu ý tưởng” và thậm chí giám khảo cũng không ai trông chờ điều đó. Một mệnh đề được đưa ra để thảo luận hay biểu đồ được đưa ra để miêu tả chỉ là công cụ khảo thí mà thôi.

Đối với bất kì bài thi tiếng Anh nào, nếu thí sinh có kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ tốt, giải nhiều đề thì sẽ đạt kết quả tốt. Điều này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nếu có cái nhìn toàn diện về ngôn ngữ và hiểu rõ kĩ thuật ra đề thi IELTS hoặc TOEFL iBT, PTE Academic thì sẽ ôn thi hiệu quả hơn.

Tìm hiểu chi tiết hơn về kỹ năng Writing trong các bài thi chuẩn hóa quốc tế:

PHÂN TÍCH PHẦN THI WRITING TRONG BÀI THI IELTS, TOEFL iBT & PTE ACADEMIC