Học viên có thể tìm hiểu bài thi IELTS

Một số bài viết chuyên sâu khác

Toàn bộ các bài viết tại chuyên mục > GÓC IELTS


(*) Mức điểm IELTS 6.0-7.5+ tương đương B2-C1 theo khung tham chiếu châu Âu CEFR.  Khung CEFR là khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chuẩn mực và phổ biến nhất trên thế giới, được công nhận rộng rãi bởi hầu hết các trường đại học và tổ chức giáo dục toàn cầu. Nhiều trường đại học tại Việt Nam cũng dùng tiêu chuẩn B2-C1 theo thang CEFR để làm một trong những tiêu chuẩn tốt nghiệp cho sinh viên.