#108 – “HOLIDAY” & IELTS™ LISTENING

Tra cứu trong dữ liệu đề thi IELTSListening, thấy danh từ “holiday” xuất hiện 32 lần. Tôi đến tay (manually) thì thấy có tất cả 11 Section có “holiday” là chủ đề chính. Cụ thể, chủ đề này xuất hiện 6 lần trong Section 1, xuất hiện 4 lần trong Section 21 lần trong Section 4.

Tìm một danh từ khác là “vacation” thì thấy xuất hiện 1 lần với tư cách là một danh từ riêng và một lần đi chung cụm danh từ “college vacation”. Danh từ “vacation” là tiếng Anh – Mỹ nên ít xuất hiện trong đề thi IELTS cũng hợp lý.

Tìm từ “Christmas” thì thấy có 1 lần xuất hiện một lần. Thực chất, “Christmas” là danh từ có mang tính tôn giáo, trong khi bài thi IELTS là bài thi quốc tế. Chủ đề về chính trị hoặc tôn giáo gần như không xuất hiện trong đề thi.

Cuối cùng, tìm từ “new year” thì không thấy xuất hiện bất kì lần nào.

Tra cứu trong dữ liệu đề thi IELTS Reading, Speaking và Writing cũng thấy nhiều con số quan trọng về chủ đề “holiday”. Việc này tôi cũng trình bày nhiều lần trong các bài viết của mình. Trên lớp, tôi hay nói đùa với các bạn học viên rằng, tôi chỉ cái nào, các bạn học theo cái đó thì sẽ ổn.

Tham khảo một số bài viết


Trong một thời gian dài, tôi nghiên cứu ngữ liệu (corpus) tiếng Anh, kết hợp cả định tính (qualitative) và định lượng (quantitative). Dựa vào nền tảng đó mà tôi xây dựng nên phương pháp giảng dạy của riêng mình (S-based Method©) cũng như khung chương trình đào tạo, đặc biệt là cho tiếng Anh học thuật và những kì thi chuẩn hóa tiếng Anh học thuật quốc tế. Tôi cũng trình bày cách tiếp cận này tại một số hội thảo quốc tế chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh.

Một quyển sách mà tôi hay giới thiệu cho các bạn học viên và dùng riêng trong lớp của tôi, đó là Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© cũng được xây dựng từ ngữ liệu tổng hợp chọn lọc.

Không chỉ từ vựng, mà cả những kiến thức khác về ngữ pháp, văn hóa v.v. đều có thể được hệ thống hóa thông qua phân tích ngữ liệu. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ học nhưng vẫn duy trì kết quả ở mức cao.

Muốn hiểu rõ, muốn học đúng cái cần học thì phải nắm vững ngữ liệu.