1. Nội dung và mục tiêu lớp Essential English (Tiếng Anh nền tảng)?

Lớp Essential English dạy những kiến thức và kĩ năng cốt lõi, giúp học viên có được nền tảng tiếng Anh vững chắc ở mức độ cao. Thông qua việc hiểu rõ bản chất của việc học tiếng Anh, học viên sẽ làm chủ việc tự học, có định hướng và lộ trình học tập phù hợp cho bản thân.

Ngoài ra, lớp học còn truyền đạt cho các bạn kĩ năng thiết yếu nhất, làm nền tảng rất quan trọng trong việc ôn thi IELTS và các kì thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế khác như PTE Academic, TOEFL® iBT hoặc thậm chí là kì thi TOEIC® đơn giản.

Nếu quy đổi ra điểm số, học viên hoàn thành lớp Essential English hoàn toàn đủ khả năng đạt mức điểm mức điểm IELTS 4.0-5.0.


2. Nội dung và mục tiêu lớp IELTS™ 6.0-7.5+ (Luyện thi chuyên sâu)?

Lớp IELTS 6.0-7.5+ tập trung vào kiến thức và kĩ năng cốt lõi trong bài thi IELTS, phân tích và dự báo xu hướng ra đề, giúp học viên hoàn toàn đủ khả năng đạt được mức điểm IELTS™ 6.0-7.5+ trong thời gian ngắn so với các chương trình thông thường.

LƯU Ý: Lớp IELTS 6.0-7.5+ (tối/ sáng) và Essential English là các lớp HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với nhau.


3. Học trong bao lâu để đạt được mức điểm IELTS 6.0-7.5+?

Nếu học viên chưa học gì về tiếng Anh hoặc mất căn bản hoàn toàn thì cần 50-60 giờ thực học tại lớp để đạt trình độ A1 (vỡ lòng) theo khung châu Âu CEFR. Khi đã có trình độ A1, học viên cần khoảng 50-60 giờ thực học tập lớp để đạt trình độ A2 (sơ cấp).

Khi đã có trình độ A2 hoặc tương đương (đạt chuẩn theo bài kiểm tra của thầy), học viên cần hoàn tất lớp Essential English để có được nền tảng tiếng Anh vững chắc, chuẩn bị đà cho việc học tập ở trình độ cao hơn. (Khi hoàn tất lớp Essential English, học viên có thể đạt mức điểm IELTS™ 4.0- 5.0.)

Sau khi đã hoàn tất lớp Essential English, hoặc có mức điểm IELTS™ 4.0-5.0 thì học viên tiếp tục tham gia lớp IELTS 6.0-7.5+ (tối/ sáng) để hoàn tất chương trình học.

LƯU Ý: Thời lượng học tối ưu ở trên được ước tính dựa theo phương pháp và chương trình đào tạo chuyên sâu của thầy La Thành Triết. Ngoài ra, để xây dựng nền tảng tiếng Anh ở mức độ cao và đạt được mức điểm IELTS tốt sau khóa học, học viên cần phải tập trung cho việc ôn luyện.


4. Ngoài thầy Triết, còn có giảng viên nào khác giảng dạy không?

Tất cả khóa học chỉ do thầy Triết giảng dạy với phương pháp độc quyền của thầy. Thầy không hợp tác hay liên kết với bất kì cá nhân hay tổ chức giáo dục nào khác.


5. Học phí & đóng học phí?

Xem trong biểu mẫu đăng kí

Sau khi đăng kí lớp, học viên đóng học phí theo hướng dẫn trong email xác nhận. Trong trường hợp số lượng học viên đăng kí vượt số chỗ ngồi của lớp thì sẽ ưu tiên học viên hoàn thành học phí trước.

Phụ trách học phí: 097-296-7946 (Liên)


CAM KẾT CHẤT LƯỢNG & HỖ TRỢ

#1 Chương trình tập trung vào kiến thức và kĩ năng cốt lõi, mang lại kết quả tốt trong thời gian ngắn. Tài liệu trong khóa học hoàn toàn đầy đủ, học viên không cần sử dụng thêm bất kì tài liệu nào khác.

#2 Lớp IELTS 6.0-7.5+ (cả lớp buổi sáng và tối) là lớp chuyên luyện đảm bảo điểm số(*). Nếu khi thi chính thức chưa đạt điểm số như mục tiêu, học viên có thể học lại đến khi đạt điểm số như mong đợi mà không đóng thêm khoản phí nào khác(**).

#3 Đối với học viên là sinh viên ngành tiếng Anh (năm I & II), nếu nhận thấy chưa có nền tảng tốt hoặc gặp khó khăn trong việc học và luyện các kĩ năng, thầy Triết sẽ cố vấn và hỗ trợ các bạn về phương pháp và tài liệu học tập cho đến lúc tốt nghiệp.


Lớp tiếng Anh do thầy Triết trực tiếp giảng dạy và sử dụng phương pháp độc quyền. Đây là chương trình tiếng Anh học thuật/ định hướng học thuật; các lớp trong chương trình bao gồm Essential EnglishIELTS 6.0-7.5+ (tối/ sáng) là các lớp HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP với nhau.