HỎI & ĐÁP

1. Mục tiêu lớp Essential?

Đây là lớp Tiếng Anh nền tảng ở mức độ cao, trang bị cho học viên kiến thức và kĩ năng tiếng Anh cốt lõi ở mức độ cao, giúp làm chủ việc tự học, có định hướng và lộ trình học tập phù hợp cho bản thân. Ngoài ra, lớp còn giúp học viên xây dựng nền tảng trong việc ôn thi IELTS™ và các bài thi khác như PTE Academic™ hay TOEFL® iBT hoặc thậm chí là TOEIC® 4 kĩ năng.


2. Mục tiêu lớp IELTS™ 6.07.5+?

Đây là lớp Luyện thi chuyên sâu, trang bị cho học viên kiến thức và kĩ năng cốt lõi của bài thi IELTS™, phân tích và dự báo xu hướng ra đề, giúp học viên đạt mức điểm IELTS™ 6.07.5+ trong thời gian ngắn hơn nhiều so với chương trình thông thường.


3. Mục tiêu lớp IELTScấp tốc?

Đây là lớp Luyện thi chuyên sâu cấp tốc, tập trung kiến thức và kĩ năng cốt lõi, dành cho học viên đã có nền tảng tiếng Anh, thời gian luyện thi tập trung, học tập cường độ cao và có kế hoạch dự thi IELTS™ trong thời gian ngắn.


4. Thời gian học với thầy Triết ngắn hơn rất nhiều so với thời gian học thông thường?

Vì thầy chỉ dạy đúng cái cần dạy và học viên chỉ học đúng cái cần học, tập trung kiến thức và kĩ năng cốt lõi, hiểu ngọn nguồn, thời gian tối ưu hóa. Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy dựa trên nền tảng học thuật vững chắc. Xem chi tiết > THÔNG ĐIỆPNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG


CHẤT LƯỢNG & HỖ TRỢ

Tập trung kiến thức và kĩ năng cốt lõi, đạt kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn.

Tất cả các lớp Luyện thi chuyên sâu luôn đảm bảo điểm số 100%.