HỌC VIÊN

 


Biểu đồ tỷ lệ học viên (2014-2019)


Một phần danh sách học viên tổng hợp (2014-2019)


Trích một số hình ảnh lớp học và hội thảo


Thành phần học viên đa dạng, từ nhiều trường, bao gồm ĐH Luật, Nguyễn Tất Thành, Mở, FPT Greenwich, HUFLIT, Sài Gòn, Y dược, Giao thông vận tải, Bách khoa; một số khác đã đi làm công ty hoặc trường học.


Lớp Essential [cập nhật 4/2019]


Lớp Intensive [cập nhật 4/2019]