#15 – HỌC TỪ VỰNG

Rất nhiều bạn mua sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© hỏi về cách sử dụng sách. Nếu bạn chịu khó đọc kỹ sách, bạn sẽ hiểu được nguyên lý và dụng ý của tác giả.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một phần không thể tách rời của S-BASED METHOD© và sẽ được sử dụng hiệu quả nhất dưới sự hướng dẫn tại lớp của chính tác giả.

Nếu tự học, bạn có thể dùng nhiều cách để khai thác (đọc kĩ từng câu chữ trong phần hướng dẫn) và một trong những cách đó là làm theo hướng dẫn như sau:

Đầu tiên, bạn hãy dùng một quyển từ điển đơn ngữ đủ tốt để tra cứu nghĩa của từ IN HOA TÔ ĐẬM trong mẫu câu. Tôi chọn câu đầu tiên trong sách:

 • Improvements of public health care services would be PRODUCED by economic growth.

Trong câu này, từ PRODUCE hoàn toàn không mang nghĩa “to make something or bring something to existence” mà mang nghĩa “to cause a reaction or result“.

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa của cả câu, bạn sẽ làm việc tiếp theo, đó là viết lại câu, cố gắng càng giữ nguyên ý nghĩa ban đầu càng tốt. Chúng ta có ít nhất 4 cách viết như sau:

 • Economic growth would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is the factor which would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is considered (to be) the main factor which would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is considered (to be) one of the main factors which would PRODUCE improvements of public health care services.

Sau khi đã dùng những kĩ thuật nêu trên, bạn có thể biến đổi câu một lần nữa bằng cách thay thế những cụm danh từ (noun phrase) làm chủ ngữ (subject) hoặc bổ túc ngữ (object/complement). Bạn có thể thay đổi một chút như sau:

 • Thay “economic growth” bằng  “economic progress” hoặc “growth in economy”
 • Thay “improvements” bằng  “enhancement”

Những câu mới như sau

 • Growth in economy would PRODUCE  enhancements of public health care services.
 • Economic progress is the factor which would PRODUCE  enhancements of public health care services.
 • Growth in economy is considered (to be) the main factor which would PRODUCE  enhancements of public health care services.
 • Economic progress is considered (to be) one of the main factors which would PRODUCE enhancements of public health care services.

Quá trình này diễn ra thường xuyên sẽ giúp bạn củng cố và nắm vững cách sử dụng từ vựng tiếng Anh. Quá trình này cũng giống như việc bạn đang tập “chơi” với từ vựng tiếng Anh. 

Chắc chắn một điều là không bao giờ có hai hay ba cụm từ nào là hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, việc biến đổi này nhằm mục đích luyện tập và có thể ứng dụng hiệu quả trong một số bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL® iBT hoặc PTE Academic.

Trong bài viết ngắn ngủi này, tôi cũng không thể nói hết cách sử dụng cũng như những nguyên lý của việc học từ vựng và những ứng dụng quan trọng của sách. Như đã đề cập ở phần đầu, sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một phần không thể tách rời của S-BASED METHOD© và sẽ được sử dụng hiệu quả nhất dưới sự hướng dẫn của chính tác giả.

Để hiểu rõ và hiểu sâu, các bạn có thể tham gia các buổi hội thảo hướng dẫn sử dụng sách hoặc các khóa học Essential English và IELTS 6.0-7.5+.