Chiều tối dạy xong, có bạn học viên hỏi về việc chọn chuyên ngành. Trước giờ, khá nhiều bạn hỏi câu này. Thầy cũng nói vài lời, nay nói lại chung một lần nữa.

VỀ MẶT LÝ THUYẾT, vấn đề chọn chuyên ngành, ngoại trừ những yếu tố chủ quan như sở thíchnăng lực cá nhân, nền tảng gia đìnhđiều kiện tài chính thì phải cân nhắc ít nhất vài yếu tố khách quan sau:

THỨ NHẤT, phải xem nhu cầu thực tế của ngành nghề này ngoài xã hội như thế nào. Thị trường lao động, hiện tại và tương lai gần – xa, có chuộng ngành nghề này hay không. Nếu lĩnh vực bạn theo đuổi có nhu cầu tương đối, không quá kén chọn lao động, bạn có thể vào học. 

Đánh giá tiêu chí nhu cầu thị trường này thực sự rất khó, nhất là trong những môi trường mà số liệu thống kê không minh bạch và thiếu độ chính xác. Cho nên, truyền thống nghề nghiệp của gia đình và những mối quan hệ là kênh tốt nhất để đánh giá nhu cầu của nghề nghiệp trong thực tế.

THỨ HAI, sinh viên cần xem khung chương trình đào tạo ở trường như thế nào, có khoa học, minh bạch tất cả mọi mục tiêu học tập, hệ thống giáo trình và học liệu hỗ trợ cho việc học hay không. Một số ngành nghề về kĩ thuật, phải xem cơ sở vật chất. 

Để xem được, cần phải có đầy đủ thông tin, có thể nhờ người có chuyên môn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều này đối với hiện tại cũng khá khó để làm được.

CHIA SẺ GÓC NHÌN VỀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ TRONG GIÁO DỤC

CUỐI CÙNG, sinh viên phải xem năng lực độ ngũ giảng viên. Nếu chọn học chuyên ngành thương mại, cần phải xem bao nhiêu giảng viên có nền tảng học vấn và kinh nghiệm về kinh doanh thương mại như thế nào. 

Nếu chọn học biên phiên dịch, phải tìm hiểu xem những giảng viên tham gia đào tạo có chuyên môn về biên phiên dịch và kinh nghiệm sâu rộng tới đâu, thành tích nghề nghiệp đến mức nào. Nếu chọn học chuyên ngành về giảng dạy, cần tìm hiểu xem lực lượng đào tạo có nền tảng học vấn và kinh nghiệm giảng dạy sâu rộng đến đâu. 

Tất cả những tiêu chí về học vấn và kinh nghiệm v.v. phải được thể hiện bằng bằng cấp, chứng nhận và thành tích cụ thể, không thể nói suông. 

Đó là thầy nói lý thuyết, còn TRONG THỰC TẾ, các bạn sinh viên thích ngành gì, chọn ngành ấy, chọn rồi cố gắng học và tìm việc. Có hàng ngàn yếu tố ảnh hưởng đến ngành nghề và cuộc đời.

Thầy La Thành Triết – The Master