Chiều tối dạy ra, có em học viên hỏi về việc chọn chuyên ngành. Trước giờ, khá nhiều bạn hỏi câu này. Thầy cũng nói vài lời, nay nói lại chung một lần nữa.

VỀ MẶT LÝ THUYẾT, vấn đề chọn chuyên ngành, ngoài trừ những yếu tố chủ quan như sở thíchnăng lực cá nhân, nền tảng gia đìnhđiều kiện tài chính thì phải cân nhắc ít nhất vài yếu tố khách quan sau:

Thứ nhất, phải xem nhu cầu thực tế của ngành nghề này ngoài xã hội như thế nào. Thị trường lao động, hiện tại và tương lai gần – xa, có chuộng ngành nghề này hay không. Nếu lĩnh vực bạn theo đuổi có nhu cầu tương đối, không quá kén chọn lao động thì bạn có thể vào học. Đánh giá tiêu chí nhu cầu thị trường này thực sự rất khó, nhất là trong những môi trường mà số liệu thống kê không minh bạch và thiếu độ chính xác. Cho nên, truyền thống nghề nghiệp của gia đình và những mối quan hệ sẽ là kênh tốt nhất để đánh giá nhu cầu của nghề nghiệp trong thực tế.

Thứ hai, sinh viên cần xem khung chương trình đào tạo ở trường như thế nào, có khoa học, minh bạch tất cả mọi mục tiêu học tập, hệ thống giáo trình và học liệu hỗ trợ cho việc học hay không. Một số ngành nghề về kĩ thuật, còn phải xem cơ sở vật chất thế nào. Để xem được, cần phải có đầy đủ thông tin và có thể nhờ người có chuyên môn và kinh nghiệm giúp. Tuy nhiên, điều này cũng gần như không thể tại Việt Nam, vì như thầy đã từng nói nhiều lần, khung chương trình đào tạo ở Việt Nam, trong rất nhiều lĩnh vực, hiện có rất nhiều vấn đề. Đơn cử ở ngay việc dạy tiếng Anh, tìm một chương trình tốt, nhiều khi còn khó hơn lên trời. Các bạn có thể đọc lại những bài viết cũ trên website này để hiểu thêm.

Cuối cùng, sinh viên phải xem năng lực độ ngũ giảng viên. Nếu chọn học chuyên ngành thương mại thì cần phải xem bao nhiêu giảng viên có nền tảng học vấn và kinh nghiệm về kinh doanh thương mại như thế nào. Nếu chọn học biên phiên dịch thì phải tìm hiểu xem những giảng viên tham gia đào tạo có chuyên môn về biên phiên dịch và kinh nghiệm sâu rộng tới đâu, thành tích nghề nghiệp đến mức nào. Nếu chọn học chuyên ngành về giảng dạy, thì cần tìm hiểu xem lực lượng đào tạo có nền tảng học vấn và kinh nghiệm giảng dạy sâu rộng đến đâu. Đội ngũ giảng viên càng có mối quan hệ sâu rộng với các nhà tuyển dụng thì càng tốt. Tất cả những tiêu chí về học vấn và kinh nghiệm v.v. phải được thể hiện bằng bằng cấp, chứng nhận và thành tích cụ thể, không thể nói suông. Nếu không học với người có “đẳng cấp” và phù hợp thì thà không học còn hơn.

Đó là thầy nói lý thuyết, còn TRONG THỰC TẾ, các bạn sinh viên thích ngành gì thì chọn ngành ấy, chọn rồi cố gắng học và tìm việc, được tới đâu hay tới đó. Có hàng ngàn yếu tố ảnh hưởng đến ngành nghề và cuộc đời, cân nhắc và suy nghĩ thật ra cũng không có tác dụng gì mấy.