Collocation”, tạm gọi là “kết hợp ngữ”, tức là “từ này thì phải đi với từ này”.

Ví dụ, cà phê đen là “black coffee” nhưng cà phê sữa là “white coffee” chứ không phải “milk coffee”.

Tương tự, dùng cụm từ “absolutely right” thì tự nhiên (authentic) hơn “completely right”.

“Collocation” không có quy tắc nên các bạn học bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.

Học nhiều, có sự tích tụ kiến thức, nhạy bén thì cảm nhận tốt và suy đoán tốt.

Các bạn học viên hễ thấy sách về “collocation” thì nhào vào học, đây có thể là sai lầm. Có những cái “collocation” rất ít khi sử dụng bao giờ dùng tới, ứng dụng rất kém.

Vấn đề đặt ra là, học “collocation” nào? Kim chỉ nam cho hoạt động này là phải dựa hoàn toàn vào ngữ liệu (corpus).

Khi phân tích ngữ liệu, tối thấy từ “widely” thường xuất hiện trong các cụm từ như sau:

 • widely believed
 • widely discussed
 • widely dispersed
 • widely distributed
 • widely known
 • widely read
 • widely recognised
 • widely regarded
 • widely shared
 • widely used

Và dựa vào quá trình phân tích ngữ liệu, thầy đi thông tin sau.

Trong 10 cụm từ nêu trên thì:

 • số 5, 6, và 10 phổ biến, dễ đoán, và xuất hiện thường xuyên
 • số 3 và 8 hiếm gặp, thậm chí học viên bỏ qua cũng được
 • số 1, 2, 4, 7, và 9 cần thiết trong ngữ cảnh học thuật

Tôi có vài ví dụ như sau:

 • a widely believed idea
 • a widely discussed topic
 • a widely distributed phone
 • a widely recognised certificate
 • a widely shared book

Khi học bất kì lĩnh vực gì, điều quan trọng không phải là học nhiều hay học ít, mà là học đúng cái cần học.

Trong việc học tiếng Anh, muốn làm được điều này, thì việc học phải dựa trên nền tảng phân tích định lượng ngôn ngữ học, mà cụ thể là ngữ liệu.