GIÁO TRÌNH HK2

Trang tổng hợp Giáo trình Nhóm môn Thực hành tiếng Anh (language skills), học kì II, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) do đội ngũ trợ lý Thầy La Thành Triết tổng hợp từ nhiều nguồn và sao chụp với mục đích phục vụ sinh viên.

Tất cả giáo trình chia sẻ chỉ được sử dụng với mục đích học tập cá nhân, phi lợi nhuận.


Miễn trừ trách nhiệm: Đội ngũ trợ lý Thầy La Thành Triết không giữ bản quyền, nguồn gốc xuất xứ và không chịu trách nhiệm khi có bất kì thay đổi nào từ đường dẫn tải về hoặc trong nội dung giáo trình. Mọi giáo trình được tổng hợp và chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau vì mục đích hỗ trợ sinh viên.