#92 – “GIÁO DỤC” & IELTS™

Khảo cứu trong trong dữ liệu hơn 104 đề thi IELTS Reading (312 đoạn văn) và 33 bài luyện đọc mô phỏng, tôi tìm được 9 bài đọc có chủ đề “education”, chiếm tỷ lệ 2,6%. Danh sách 9 bài đọc bên dưới, những bài không có tựa đề, tôi trích một phần của câu đầu đoạn.


 • Why are Finland’s Schools Successful?
 • Gifted Children and Learning
 • Land of the Rising Sun
 • Early Childhood Education
 • Reading The Screen
 • You could be forgiven for thinking just about every man… 
 • Is it any wonder that there are teacher shortages?…
 • One finds oneself rebelling against a very controlled…
 • Practical Intelligence Lends a Hand

Tất cả 9 đoạn này có khoảng 2000 “word type” (từ khóa đã bao gồm các biến thể) và có khoảng 9000 “word token”, (tổng số số từ tạo thành 9 bài đọc).

Một vài từ có tần suất xuất hiện rất cao, bao gồm:

 • education, learning & schools: 48, 57 & 72
 • students, people & child(ren): 38, 41 & 68
 • educational, literacy, teaching, practical, test(s): 20 – 26

Bảng bên dưới liệt kê một số từ phổ biến khác, có tần suất xuất hiện cao (5 – 26)

Không chỉ trong phần đọc, những từ này rất hữu ích cho thí sinh ở phần thi nói và viết trong chủ đề giáo dục vì chúng có tính kết nối cao. Hiểu tổng quan và nắm được từ vựng cốt lõi, sẽ giúp giải quyết bài thi hiệu quả.

Xem một ví dụ trích từ dữ liệu đề thi cho thấy giá trị của danh từ “lack of“.

Đầu tiên, thí sinh xác định đáp án của câu hỏi nằm ở đoạn nào trong bài. Xác định được đoạn văn chứa đáp án (chính là đoạn trích trên), thí sinh có kĩ năng sẽ dễ dàng thấy đáp án của câu này nằm sau từ danh từ “lack of“. Điều này đơn giản, thậm chí với thí sinh không chuyên Anh, không có kiến thức nhiều về chủ đề hoặc thậm chí không cần hiểu được tổng thể đoạn văn nói gì.

Như tôi đã trình bày nhiều lần, quan tâm đến chủ đề “chỉ để cho vui” mà thôi, việc làm bài thi IELTS Reading không đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức chuyên ngành trong bất kì lĩnh vực nào. Chỉ cần nắm được lượng từ vựng cốt lõi thì sẽ giải quyết được vấn đề.


Tương tự với kĩ năng nghe, khảo cứu một vài từ khóa trong lĩnh vực giáo dục trong dữ liệu đề thi nghe IELTS, bao gồm: “course”, “education”, “learn(ing)” và “teach(ing)” thì được kết quả như sau:

 • course xuất hiện 110 lần
 • education xuất hiện 20 lần
 • learn(ing) xuất hiện 46 lần
 • teach(ing) xuất hiện 41 lần


Chủ đề này xuất hiện trong 27 đề thi (trên tổng số 99 đề thi), đa phần nằm ở Section 3 (27/ 396). Chủ đề này chiếm khoảng 7,1% trong phần thi nghe, cao hơn so với tỷ lệ 2,6% trong phần thi đọc IELTS.

Đối với bài thi thuần ngôn ngữ như IELTS, chỉ cần làm một số phân tích và thống kê là có thể hiểu rõ những nguyên lý và kĩ thuật làm bài. Tương tự, như tôi đề cập nhiều lần trong các bài viết, nếu có cái nhìn tổng quan trong việc xây dựng chương trình thì việc dạy và học tiếng Anh không phức tạp và rối loạn như bây giờ.

Gần như các từ cần thiết để thí sinh hiểu và làm được bài thi đều có trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.