Về việc chọn ngành phụ thuộc vào 3 yếu tố chính.

Thứ nhất là sở thích cá nhân. Phải biết mình có thiên hướng, yêu thích làm những công việc gì. Thích làm việc với người hay với thiết bị sổ sách, con số, thích di chuyển hay ở một nơi?

Thứ hai là năng lực bản thân, tức là khả năng để theo đuổi ngành học đó, tố chất, năng khiếu cho việc học. Yêu thích mà không có tố chất theo đuổi thì cũng rất khổ.

Thứ ba là nền tảng gia đình và nhu cầu xã hội. Gia đình mình có nền tảng tài chính như thế nào? Cha mẹ hay anh chị em đã làm trong lĩnh vực này chưa? Nếu đã làm, thành tựu ra sao, kinh nghiệm thế nào? Ở ngoài xã hội, nhu cầu ngành nghề này cao hay thấp, triển vọng trong tương lai có sáng sủa hay không?


Về việc chọn trường, có 2 lưu ý chính.

Thứ nhất, quý phụ huynh và học sinh nếu được, có thể dành thời gian tham quan thực tế trường.

Thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất, là lực lượng giảng viên các trường. Các trường phải công bố trên các cổng thông tin về lực lượng giảng viên, lý lịch khoa học và thành tích của từng người, sở trường và môn chuyên ngành, thậm chí cả đề cương chi tiết của từng môn mà giảng viên đó giảng dạy. Vì giảng viên giỏi là dịch vụ cốt lõi mà cơ sở đào tạo cung cấp. Đây là lực lượng rất quan trọng trong quá trình đào tạo.

GIÁO DỤC PHẢI LÀ QUY TRÌNH TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: TẠI SAO NÊN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN CHỨNG CHỈ IELTS?