#100 – ĐỀ THI ĐƠN GIẢN

Đề thi THPT Quốc gia 2019 (tham khảo) môn tiếng Anh dài khoảng 1950 từ và được cấu tạo khoảng 750 từ, bao gồm nhiều dạng thức (word types). Tôi có đếm sơ qua thì thấy khoảng 40 tính từ, 30 trạng từ và 95 động từ được sử dụng cấu tạo đề thi. Các bạn xem bang minh họa chi tiết bên dưới.

Đối với các bạn học viên đang sử dụng qua sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©  theo sự hướng dẫn của tôi trên lớp, chắc chắn các bạn sẽ thấy một điều rằng 100% những từ cốt lõi trong những danh sách trên này đều được đề cập đến trong sách.

Ngoài ra, đề thi này cũng kiểm tra một số điểm ngữ pháp khá phổ biến như ở các câu 10, 11, 12 13.
Việc học và ôn tập để đạt 8-9 điểm với những đề thi kiểm tra kĩ năng như thế này không có gì khó khăn. Ví dụ, những câu từ vựng 19, 20, 21 22 có thể trả lời dễ dàng nếu thí sinh có vốn từ vựng trong sách.

hoặc như đoạn điền từ, câu 25, 26, 27, 28 29 cũng khá dễ dàng.Các đề thi tuyển vào lớp 10 (bao gồm cả đề vào trường chuyên) hay đề thi THPT quốc gia nhiều năm nay, không có gì khó khăn. Tôi cũng có vài bài phân tích trước đây, các bạn tham khảo bài #35 và #24 bên dưới


Học tiếng Anh, không cần phải học quá nhiều, miễn học đúng hướng, đúng cái cần học thì sẽ đạt được kết quả tốt. Không chỉ riêng việc học, các việc khác cũng như vậy.

Việc dạy, học và thi tiếng Anh vốn đơn giản. Đi đường vòng thì phải đi xa và mất thời gian là điều hiển nhiên. Tôi thấy việc “cày ải” một ngôn ngữ như tiếng Anh chủ yếu là do chúng ta tự chọn lấy mà thôi.

Tham khảo bài viết


Đây là bài viết thứ 100 của tôi, điểm lại những bài viết trước, các bạn cũng dễ nhận thấy rằng, tất cả đều dựa trên một cách tiếp cận và những nguyên tắc xuyên suốt.