Nhiều sinh viên nói gặp khó khăn trong việc nghe tiếng Anh, nhất là môn Nghe và Ghi chú (Listening & Note-taking) và nhờ thầy hướng dẫn. Theo thầy, học và luyện nghe tiếng Anh dễ mà khó.

Dễ vì chỉ cần một vài kĩ thuật là đủ để học và luyện tập và nghe là kĩ năng “thu nhận” (receptive) nên người học không phải chủ động nhiều như nói hay viết. Khó vì nghe đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao. Mà thực ra, làm gì, học gì cũng phải kiên nhẫn.

Không bàn đến năng khiếu, khi học và luyện nghe tiếng Anh, học viên cần có một phương pháp phù hợp và tài liệu luyện tập chuẩn. Trong bài viết này, thầy không đề cập tới yếu tố phương pháp (vì điều này chỉ có thể nói rõ trong bối cảnh lớp học, và riêng từng cá nhân), chỉ nói một chút về tài liệu học tập.

Có 3 bộ giáo trình Nghe và Ghi chú mà sinh viên nên sử dụng:

Cả 3 bộ sách trên bao phủ cũng gần hết những chủ đề học thuật phổ thông trong tiếng Anh. Đa phần quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chủ đề.

các chủ đề nghe và ghi chú

Thầy chọn ngẫu nhiên một bài trong bộ Listening Comprehension:

  • Level: Advanced
  • Unit 2: History
  • Chapter 3: The Egyptian Pyramids: Houses of Eternity

Bài giảng này có độ dài gần 1700 từ và dài khoảng 15 phút. Thầy tổng hợp thì thấy bài giảng này dùng 40 động từ và 27 tính từ.

thống kê từ vựng nghe và ghi chú 2

thống kê từ vựng nghe và ghi chú

Đối chiếu với sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng thì thấy sách bao phủ 70% số động từ và chiếm hơn 80 % số tính từ của bài giảng ở trình độ nâng cao này.

Ví dụ:

  • The team ESTIMATED there were enough provisions to continue for two more days. (tr. 20)
  • Village residents CONSTRUCTED a road so that drilling machinery could come in easily. (tr. 21)
  • The trade deficit between the U.S and China has been a PERSISTENT problem. (tr. 196)

Thực tế, để luyện tập và bổ sung vốn từ vựng nền tảng và cốt lõi cho việc Nghe và Ghi chú tiếng Anh, sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng khá hiệu quả. Sinh viên cần tập trung và kiên nhẫn học sâu một bộ giáo trình và để hiệu quả hơn, nên sử dụng thêm cuốn sách này.