Chắc hẳn các bạn đã biết, chúng ta có cụm ocean of verbs, nghĩa là có cả một “đại dương động từ”, để học và học cả đời cũng không hết. Trong bất kì ngôn ngữ nào cũng vậy, từ vựng là mênh mông, và sự kết hợp của chúng là gần như vô cùng tận. Việc học từ vựng cho các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa, điển hình là bài thi IELTS chỉ là một phần trong việc học từ vựng tổng thể. 

Lượng từ vựng ảnh hưởng rất lớn và trực tiếp đến khả năng và kĩ năng ngôn ngữ của mỗi người. Nó còn ảnh hưởng rất mạnh lên kĩ năng giao tiếp và kĩ năng tư duy của mỗi cá nhân. Cho nên, người ta cho trẻ con học tiếng Anh sớm để thông minh hơn. Nói như vậy, xét ở khía cạnh từ vựng cũng có cái lý của họ.

Quay trở lại vấn đề từ vựng, thật sự, ở một chừng mực nào đó, không cùng vốn từ vựng thì sẽ gặp khá nhiều bất tiện trong khi thảo luận hay trao đổi, làm việc.

Trong thi cử, để đạt kết quả tốt trong những bài thi tiếng Anh chuẩn hóa thuần ngôn ngữ như bài thi IELTS, TOEFL iBT hay PTE Academic thì việc biết, nắm vững và sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng là chìa khóa để đạt điểm tốt. Nắm từ vựng là nắm lợi thế rất lớn, vì vậy mới có chuyện là phải “cày từ vựng”. Trong những bài thi khác như SAT và ACT hay GRE và GMAT thì từ vựng cũng đóng vai trò then chốt.

cách làm ielts reading dùng từ vựng anh ngữ ứng dụng 1

Vấn đề là “cày từ vựng” thế nào cho đúng? Điều này, phải tùy hoàn cảnh. 

“MÁCH NƯỚC” HỌC TỪ VỰNG IELTS THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?

Riêng trong các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa như bài thi IELTS, TOEFL iBT hay PTE Academic thì thầy phân tích một chút như sau:

Ví dụ, tiếng Anh có động từ adjust, từ này có nghĩa là “to change something slightly, especially to make it more correct, effective, or suitable”.

Trong Khung tham chiếu Trình độ Ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), động từ adjust ở mức độ B2 (cao trung cấp), tạm quy ra ở mức IELTS tối thiểu 6.0. Từ này có thể sử dụng trong rất nhiều chủ đề và lĩnh vực. Bất cứ khi nào các bạn muốn diễn tả ý “thay đổi nhỏ cái gì để tốt hơn” thì đều có thể sử dụng động từ adjust“.

Ví dụ:

  • adjust a policy (điều chỉnh chính sách)
  • adjust a attitude (điều chỉnh thái độ)
  • adjust the colours (điều chỉnh màu sắc)
  • adjust the software (điều chỉnh phần mềm)

Nói chung, theo cá nhân thầy đánh giá, đa phần động từ trong khung CEFR đều có khả năng được sử dụng rộng rãi.

Các bạn có thể đọc thêm những bài phân tích các động từ khác ở đây:

Phân tích cách sử dụng động từ “Mean” trong bài thi IELTS

Nhóm động từ mang nghĩa thúc đẩy cốt lõi trong bài thi IELTS

Phân tích cách sử dụng động từ “Include” trong bài thi IELTS

Người học thông thường cần phải nắm được những từ này để có tiếp nhận và tạo ra một thứ ngôn tiếng Anh tốt và chuẩn. Trong các bài thi chuẩn hóa tiếng Anh, vốn từ này là đủ mang lại cho thí sinh mức điểm tốt.

Vấn đề nảy sinh, tiếng Anh có nhiều động từ trên cùng một trường nghĩa. Cùng trường nghĩa với adjust là các động từ sau: tweak“, “optimise“, “customise và thậm chí là cụm “[to be] tailored

Những từ này đều thuộc trường nghĩa là “điều chỉnh”, cụ thể:

  • tweak ~ to change something slightly , especially in order to make it more correct, effect, or suitable
  • optimise ~ to make something as good as possible
  • customise ~ to make or change something according to the buyer’s or user’s needs
  • [to be] taloredmade or change especially to be suitable for a particular situation or purpose

Dùng cụm từ tweak a policy hay optimise a policy” cũng có thể chấp nhận, nhưng đó là cách nói khó và không phổ biến; chỉ thích hợp dùng trong một số ngữ cảnh đặc thù. Thông thường, dùng tweakoptimise với software, program hay method thì phù hợp hơn.

Tra cứu trong ngữ liệu (hơn 3 triệu từ) thì thấy rất rõ điều này. Tính sơ bộ, những động từ tweak, optimizecustomise (cả customize) xuất hiện lần lượt 3 lần, 6 lần và 9 lần (những dạng thức khác như thêm -s/-es hay -ing xuất hiện không đáng kể).

từ vựng xuất hiện trong bài thi ielts 1

cụm “[to be] tailored xuất hiện tất cả 17 lần:

cụm từ mang nghĩa điều chỉnh trong bài thi ielts 1

động từ adjust xuất hiện trên 200 lần:

từ adjust xuất hiện trong bài thi ielts 1

Một số học viên, khi học được đâu đó những động từ như tweak hay optimise nhiều lúc rất mừng, nhưng thực chất, những cái này chẳng giúp gì nhiều, trừ phi bạn đang học tập hoặc làm việc liên quan tới kĩ thuật hay máy móc.

Cá nhân thầy cho rằng, đối với học viên tiếng Anh tổng quát hoặc có định hướng học thuật, việc nắm vững và hiểu ngọn nguồn những động từ như adjust quan trọng hơn. Nền tảng vững thì mới có thể tiến xa được.

Các bài thi chuẩn hóa không đi vào chi tiết ngôn ngữ và việc không biết các từ không chuẩn hóa như nêu trên không ảnh hưởng gì đến việc làm bài thi.

Trong thời gian ôn tập hạn chế, thí sinh phải học đúng cái cần học, biết cái gì cần học trước, cái gì chưa cần học. “Cày từ vựng” thì phải hiểu bản chất, để “cày” cho đúng cái cần cày, và “cày” đúng cách. Vậy ngen các bạn!