Trong bài viết này, thầy trình bày phương pháp làm bài IELTS Reading dựa trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích ngữ liệu (corpus), giúp các bạn có nhìn nhận tổng quan về kĩ thuật làm bài IELTS Reading thực tế, định hướng học tập và ôn luyện tập trung chuyên sâu.

Đây là một đoạn trích trong phần đề thi IELTS Reading của NXB Cambridge (2004).

Câu 1

thí sinh cần nhận dạng được yếu tố so sánh thông qua động từ “compare” và sự tương đồng của cụm từ “food production” với “cooking”. Đọc trong đoạn văn, vì thấy có yếu tố so sánh ở giới từ “like” cho nên thí sinh chọn đáp án “chemistry” là khả dĩ nhất. Đây là dạng câu hỏi kết hợp cả từ vựng và ngữ pháp.

Cá nhân thầy cho rằng, câu số 1 là câu hỏi hơi khó, vì thí sinh thông thường cũng không dễ gì hiểu rằng “cooking” tương đương với “food production”. Người học dễ có ấn tượng rằng “production” chỉ liên quan đến sản xuất [công nghiệp].

Câu 2

Để làm câu số 2, thí sinh lưu ý cụm từ “regularly updated (“thường cập nhật”) trong câu hỏi và tìm ra cụm từ tương đương về nghĩa trong bài, đó là “constantly formulate” (“luôn phát triển”).

Trong câu này, đáp án nằm ngay sau cụm từ “constantly formulate”. Thí sinh có 3 lựa chọn: “ingredients”, “flavours”, và “processing methods”.

Vì đề thi yêu câu đáp án không quá 2 từ nên thí sinh có thể chọn 1 trong 3 cập bất kì:

  1. “ingredients” và “flavours”
  2. “ingredients” và processing methods”
  3. “flavours” và “processing methods”

Câu hỏi phần thi IELTS Reading này có thể gây đôi chút khó hiểu và phân vân cho thí sinh ít kinh nghiệm, bởi vì cả 3 từ đều có thể làm đáp án mà thí sinh chỉ được phép chọn 2 mà thôi.

Những cụm từ cần thiết mà thí sinh phải nắm vững để làm được câu số 2 (và cả câu số 1 ở trên cùng câu số 3 bên dưới) đều có trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©:

  • Customers may buy a product or service to COMPARE two organisations that produce it. (tr. 4)
  • Blogs can be described as a website that consists of a kind of journal that is regularly UPDATED. (tr. 46)
  • Advertisers have FORMULATED theories of human behaviour to unlock the consumers’ mind. (tr. 57)

Câu 3

Sau khi xác định các từ khóa “save money”, các điểm ngữ pháp so sánh hơn (more) và so sánh nhất (most) trong bài thi, thì thí sinh có thể dễ dàng loại bỏ đáp án “save money” (lựa chọn C) vì nó trái nghĩa với “increase their R&D budget”, và loại bỏ lựa chọn D khi không tìm thấy yếu tố “most important”.

Cả 2 đáp áp “cost more” và “more important” đều có khả năng đúng, vì rõ ràng là “plan to increase R&D budget” thì chắc chắc là “cost more” rồi. Tuy nhiên, điều này cũng ngầm chỉ ra là chúng “more important”. Vậy phải chọn đáp án nào?

Đọc trong bài, ta thấy 43% công ty “plan… to increase budget at least 15%” trong khi “only 3%” nói rằng “would drop”, hiển nhiên là cũng có công ty giảm chi phí cho “research” (R&D) chứ không hẳn đều tăng cả. Cho nên, việc dùng một động từ cụ thể như “cost” là không hoàn toàn hợp lý. Cụm “more important” thì hợp hơn. Đáp án ở đây là lựa chọn “B It is more important than it used to be.”

Tuy nhiên, để suy luận như thế này trong khoảng thời gian rất “eo hẹp” trong phòng thi là điều không hề đơn giản cho thí sinh.

Việc chọn đáp án là A hay B ở đây khá may rủi.


Kết luận

Thứ nhất, đề thi đôi lúc cũng có những chỗ hơi khó hiểu dẫn đến nhầm lẫn cho thí sinh.

Cả 3 câu trên đều thể hiện đều này dù ít hay nhiều. Qua thời gian, thầy thấy thậm chí những đề thi chính thức gần đây vẫn bị những lỗi như vậy dù rất ít và đã bớt dần.

Trên lớp, thỉnh thoảng thầy vẫn chỉ ra cho các bạn thấy những điểm khó hiểu [hoặc phi thực tế] trong bài thi, có cả trong 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết.

Thí sinh cũng nên xem chuyện này là bình thường, vì ngôn ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng, vốn là như vậy. Khi đi thi, sai vài câu như thế này thì cũng không vấn đề gì.

Thứ hai, trong cả 3 câu trên, chỗ nào có những từ vựng cốt lõi mà thầy chỉ ra trong sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng© thì chỗ đó có đáp án.

Dùng “kiến thức cốt lõi” để xây dựng đề thi là một kĩ thuật thường dùng trong khảo thí ngôn ngữ. Hiểu được điều này thì sẽ làm được rất nhiều dạng bài đọc trong những bài thi chuẩn hóa. Biết ít từ thì vẫn có thể làm bài thi tốt và dù là nghe, nói, đọc hay viết thì thực hành tiếng Anh chỉ có thế mà thôi.

Cuối cùng, không quan trọng là chọn bài thi nào, quan trọng là các bạn có nắm được kiến thức và kĩ năng cốt lõi hay không mà thôi.