Tôi không tham gia bất kì câu lạc bộ tiếng Anh hay hội nhóm nào. Tôi không đi học tiếng Anh khắp nơi và càng không dùng tài liệu trôi nổi lộn xộn rải rác trên Internet. Với tư cách là giảng viên, tôi không tham gia bất kì hiệp hội hay giảng dạy tiếng Anh nào.

Tôi học cách nào? Ngoài một chút tố chất và may mắn, cũng như mọi người, tôi học từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Học ngôn ngữ, chẳng có gì khác ngoài học thứ này.

Tuy nhiên, tôi quan niệm chuyện học Anh ngữ rất đơn giản: HỌC ĐÚNG CÁI CẦN HỌC chứ không cần phải học nhiều. Thà không học, chứ không học sai, không học lung tung. Tôi xác định mục tiêu học tập rõ ràng, biết cái gì là kiến thức cốt lõi, tôi học và kết nối chúng theo cách đơn giản nhất. Biết cái gì cần học trước và cái gì chưa cần học.

Nếu HỌC ĐÚNG, bạn cũng chỉ cần vài cái phẩy tay là xong.