Nhà trường, thầy cô, phụ huynh, sinh viên và những mối quan hệ trong giáo dục!

Thầy hỏi một số cựu học viên và sinh viên đang du học, nhiều em đang học ở Canada, một số đang học ở Anh. Đa số đều nói, du học là phụ, tìm cách định cư là chính.

IELTS 7.0 VÀ CÂU CHUYỆN DU HỌC CANADA “CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẾN”

Trong quá trình học, thầy vẫn giữ liên lạc, ít em nào nhắc tới việc học ở trường. Thực tế, trải nghiệm và vui chơi trong nền văn hóa mới, của chuyến du lịch dài ngày này, thú vị hơn những bài giảng và lý thuyết khô khan trên giảng đường.

Tiếp xúc và quan sát nhiều sinh viên các lớp thầy đang dạy tại Việt Nam, thầy nhận thấy thực tế, nhu cầu học tập không phải là nhu cầu chính. Nhiều em chỉ cần có bằng Đại học cho xong để làm việc khác, vì đam mê nằm ở lĩnh vực khác, hoặc học vì gia đình. Nhiều em học cho qua ngày, cũng chưa biết sau đó sẽ làm gì. Nhiều em học để giết thời gian, học cho có bạn bè.

Cũng chẳng có gì sai. Mỗi sinh viên đều có khả năng và nền tảng gia đình khác nhau nên góc nhìn cuộc sống, mục đích và hành động khác nhau cũng là điều dễ hiểu. Hiển nhiên, mọi thứ phải được tôn trọng, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

Rõ ràng, ở một chừng mực nào đó, mối quan hệ giữ nhà trường, giảng viên và sinh viên nên được nhìn nhận lại, và hơn nữa, cần phải đặt vào bối cảnh kinh tế thị trường, quan hệ cung – cầu.

Nhìn ở góc độ cung ứng dịch vụ, những trường đại học tư thục vì lợi nhuận là nơi cung cấp dịch vụ tương ứng với học phí, giảng viên là người trực tiếp cung cấp dịch vụ và sinh viên là khách hàng.

GIÁO DỤC PHẢI LÀ QUY TRÌNH TƯƠNG ĐỐI TOÀN DIỆN

Trong mối quan hệ này, mục tiêu cao nhất là nhà trường, đội ngũ giảng viên và hỗ trợ đào tạo phải tạo điều kiện tối đa để sinh viên hoàn thành chương trình, nhận bằng tốt nghiệp đúng thời hạn và đạt mục tiêu (tối thiểu) của chương trình đào tạo. Sinh viên, với tư cách khách hàng, cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và học tập ở mức tối thiểu.

Công bằng mà nói, phàn nàn và chỉ trích khi đang cung cấp dịch vụ là không hiểu đúng vai trò của mình, và với tư cách khách hàng, sinh viên hoàn toàn có quyền phản ứng hoặc phàn nàn khi không hài lòng về chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ. Các bạn nghĩ thế nào?

Một cơn đại dịch khiến cho môi trường giáo dục có nhiều xáo trộn, mâu thuẫn, tranh cãi và xung đột lợi ích xảy ra ở nhiều nơi, giữa nhà trường và người học, cả trong việc chuyển đổi hình thức đào tạo tạm thời và vấn đề hỗ trợ tài chính. Nhưng ở một góc độ nào đó, đây là cơ hội để nhìn nhận vào bản chất vấn đề, một cách khách quan và công bằng.