#67 – CHỈ LÀ MỘT QUYỂN SÁCH

Ngoài kiến thức và kĩ năng cốt lõi, mỗi khóa học, tôi đều đem lại những cái mới và thú vị.Trong khóa tháng 9/2018 này, ngoài giáo trình, tài liệu và mọi dụng cụ học tập khác được phát trong khóa học, tôi có tặng cho mỗi bạn học viên một quyển sách. Tôi có một thư viện “mini” sách tinh tuyển Đông Tây kim cổ, tôi  đọc cuốn nào thấy hay và tin rằng phù hợp với các bạn, thì sẽ tìm mua lại và tặng các bạn quyển đó. Tôi chỉ chia sẻ khi thấy phù hợp, đúng nơi, đúng người.

Bạn nào còn “rảnh rỗi” thì có thể đọc để mở mang tư duy. Một số bạn cần thi gấp thì nên tập trung vào thi trước. Khi thuận tiện thì hãy đọc.

Vừa rồi, khi tôi đăng tấm hình chụp 30 quyển sách cho khóa này lên trang Facebook cá nhân, rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi xin tựa sách. Tôi nghĩ chủ yếu cũng do tò mò.

Chia sẻ cho các bạn đều này.

Một quyển sách đơn lẻ không giải quyết được vấn đề. Nếu sách vở có thể giải quyết được vấn đề thì mọi chuyện đơn giản quá rồi. Những học viên học tôi, thông thường biết tôi do học tại các trường, thông qua bạn bè đã học, có tìm hiểu và cũng có khi là đọc khá nhiều bài viết của tôi ở đâu đó. Cho nên, có thể các bạn đã hiểu được phần nào cách tiếp cận, cũng như hiểu một chút về đạo học của tôi. Với những bạn như vậy, học với tôi rất dễ dàng và phù hợp. Sách tôi chọn, nhiều khả năng, các bạn sẽ học được nhiều điều hữu ích.

Tiếng Anh và luyện thi là chuyện nhỏ. Tôi chỉ vài cái, các bạn chăm chỉ học theo là xong. Quan trọng hơn, điều cốt yếu là “mindset” (tạm dịch: “cách suy nghĩ, tư duy và quan điểm của bạn”) của bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực và đúng đắn trong việc tiếp cận vấn đề, không chỉ học tiếng Anh, mà còn nhiều việc khác.

Một quyển sách hay chỉ là một phần mà thôi. Muốn thay đổi, còn cần phải trải qua một quá trình được “thị phạm” liên tục và thấu hiểu cách tiếp cận vấn đề của tôi.

Không chỉ là quyển sách, mà cần cả một hướng đi và sự hướng dẫn đúng đắn; và phù hợp. Học tập phải chuyên nhất và có tính hệ thống, dựa trên một cách tiếp cận nhất định, không pha tạp. Không thể học lung tung, mai học chỗ này một chút, mốt học chỗ kia một ít, sách nào cũng đọc, “thầy” nào cũng học. Làm như vậy, không được cái gì cả.

Nhiều bạn sinh viên, tay cầm bộ giáo trình, nhưng nhiều khi đã “học sai” ngay từ những ngày đầu tiên ở trường đại học mà vẫn không hay. Có nhiều bạn, tới khi ra trường, vẫn chưa định hình được kiến thức và kĩ năng gì cụ thể. Cũng do một bước đi sai.