Tổng thống Trump’s Twitter

Trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kì Donald Trump chia sẻ một số thông tin trên mạng xã hội Twitter. Thầy chọn ra 5 “twitt” (bài đăng) không có kèm “video clip” và bao gồm 2 từ khóa “Vietnam” và/ hoặc “Korea”. Những từ […]

Trường ngữ nghĩa ‘thúc đẩy’

Học theo cách thông thường bằng những giáo trình và phương pháp đại chúng, học viên phải mất thời gian khá lâu, đọc nhiều sách, ghi chú cẩn thận để biết và sử dụng được 4 động từ: encourage inspire motivate stimulate Cả 4 động từ được nêu trên cùng nằm trong một trường ngữ […]