Tư vựng “thông gió” trong IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày góc nhìn từ vựng trong bài thi IELTS, giúp các bạn hiểu rõ về IELTS Vocabulary, có định hướng học tập chuyên sâu va tập trung, tiết kiệm thời gian. Bên dưới là bài điền từ ngắn về việc Thông gió trong các bệnh viện thế kỷ 19, […]

Từ khoá “teaching” trong IELTS

Tương tự như một số bài viết trước đây, về “sports”, “gap year”, hay “trung thu”, hôm nay thầy viết một chút, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11/2019. Khi tìm từ khoá “teaching” thì thấy xuất hiện 57 lần trong tổng số 24 bài reading IELTS tiêu chuẩn Cambridge, chiếm khoảng 7% trong theo dữ liệu đề […]

Từ vựng Cambridge IELTS 15

Theo kế hoạch, vào tháng 6/2020, NXB Cambridge chính thức phát hành quyển Cambridge IELTS 15. Tương tự như những quyển trước, nội dung quyển này cũng là 4 bài thi mẫu và phần đề thi nghe có chút khác biệt khi không còn phần ví dụ nữa mà thí sinh sẽ nghe trực tiếp […]