Tôi tình cờ thấy một số quyển sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© của tôi bị “photo” và chính anh chủ tiệm “photo” gần trường cũng nói là sinh viên vào “photo” nhiều nhưng anh từ chối vì quen tôi. Mặc dù sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©… Continue Reading #74 – SÁCH & VIỆC HỌC

Nhân dịp trung thu, tôi làm một thống kê thú vị về từ “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS™ (1996-2018). Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện dù dùng cách viết gì. Tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: WRITING:Từ… Continue Reading #73 – IELTS™ TRUNG THU

Tôi từng lẫn lộn rất ngớ ngẩn giữa một số từ tiếng Anh. Một trong những cái lộn tai hại nhất là lộn nghĩa giữa hai tính từ “worthless” và “priceless”. Từ đầu tiên “worthless” nghĩa là “vô giá trị”, “không đáng giá gì”; còn từ sau “priceless” là “rất… Continue Reading #71 – TỪ VỰNG PHỨC TẠP

Chiều tối dạy ra, có em học viên hỏi về việc chọn chuyên ngành. Trước giờ, khá nhiều bạn hỏi câu này. Tôi cũng từng nói vài lời, nay nói lại chung một lần nữa. VỀ MẶT LÝ THUYẾT, vấn đề chọn chuyên ngành, ngoài trừ những yếu tố chủ quan… Continue Reading #70 – CHỌN CHUYÊN NGÀNH