Một số tờ báo tại các nước, tên gọi thường có chữ “post” ở cuối, ví dụ: Washington Post Bangkok Post South China Morning Post Phnompenh Post New York Post The Jakarta Post Từ “post” có nhiều nghĩa, trong đó, nghĩa gần với ngữ cảnh này nhất có lẽ là… Continue Reading #97 – VÀI HẠT SẠN

Tôi nhận 2 tin nhắn từ PCTT-HCM và Vinaphone cảnh báo về cơn bão số 9 (Usagi) vào ngày 24/11, phía dưới phần tiếng Việt của mỗi tin nhắn đều có đoạn tiếng Anh được dịch lại. Tin nhắn đầu tiên bên dưới. Đáng chú ý là cụm “theo dõi… Continue Reading #95 – LỖI NHỎ NGÀY BÃO