“Collocation”, tạm gọi là “kết hợp ngữ”, tức là “từ này thì phải đi với từ này”. Ví dụ, cà phê đen là “black coffee” nhưng cà phê sữa là “white coffee” chứ không phải “milk coffee”. Tương tự, dùng cụm từ “absolutely right” thì tự nhiên (authentic) hơn “completely… Continue Reading #16 – KẾT HỢP NGỮ

Rất nhiều bạn mua sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© hỏi về cách sử dụng sách. Nếu bạn chịu khó đọc kỹ sách, bạn sẽ hiểu được nguyên lý và dụng ý của tác giả. Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một phần không thể tách rời của… Continue Reading #15 – HỌC TỪ VỰNG

Bài thi chuẩn hóa (standardised test) là bài thi được xây dựng (construct), quản trị (administrate) và chấm điểm (score) một cách nhất quán theo những tiêu chuẩn được quy định và được thừa nhận gần như trên toàn cầu. Lấy bài thi IELTS™ làm ví dụ. Bất kể thí sinh đăng kí thi… Continue Reading #11 – BÀI THI CHUẨN HÓA