#2 – NGƯỜI LỚN HỌC TIẾNG ANH?

Về mặt sinh học, bộ não có hàng tỷ tế bào thần kinh. Qua thời gian, khi con người trưởng thành và già đi, những tế bào thần kinh cũng chết dần và không thể phục hồi được. Tuy nhiên, chết bớt đi...

#1 – PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH?

Tôi nhận nhiều câu hỏi, nhiều bạn nhờ giúp đỡ trong việc học tiếng Anh, đại ý cũng xoay quanh những câu: học như thế nào? nên học ra làm sao? học chỗ nào tốt, học chỗ nào được? có nên thế này, có...