Categories
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOEFL iBT & PTE ACADEMIC TỔNG HỢP

ĐỘNG TỪ ỨNG DỤNG

Các bạn học viên của thầy Triết chắc hẳn đã quen thuộc với sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©. Quyển sách xuất bản (năm 2017) với mục đích ban đầu chỉ để phục vụ riêng cho sinh viên, học viên, chương trình và cách tiếp cận của thầy. Sau đó, dần dần được một số […]

Categories
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ TOEFL iBT & PTE ACADEMIC

HIỂU THÊM VỀ ĐỀ THI

Trong vài trăm đề thi IELTS Writing Task 2, chỉ có vài đề về illness và disease. Không có đề nào đề cập từ virus (vi rút) hay bacteria (vi khuẩn). Như thầy từng trình bày, những bài thi chuẩn hóa được thiết kế cho thí sinh toàn thế giới, không phân biệt nền tảng học […]

Categories
BÀI THI IELTS GÓC NHÌN ĐẠO HỌC KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOEFL iBT & PTE ACADEMIC TỔNG HỢP

MỘT CÁCH HỌC THỰC TẾ

Standardised Tests là những bài thi kiểm tra sự thông thạo và thường hoàn toàn độc lập với một chương trình đào tạo với bất kì. Thầy giải thích thực tế như sau. Khi một trường ĐH muốn tuyển chọn những ứng viên có đủ năng lực tiếng Anh để tham gia chương trình đào […]