Categories
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOEFL iBT & PTE ACADEMIC TỔNG HỢP

ĐỘNG TỪ ỨNG DỤNG

Các bạn học viên của thầy Triết chắc hẳn đã quen thuộc với sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©. Quyển sách xuất bản (năm 2017) với mục đích ban đầu chỉ để phục vụ riêng cho sinh viên, học viên, chương trình và cách tiếp cận của thầy. Sau đó, dần dần được một số […]

Categories
BÀI THI IELTS KHẢO THÍ NGÔN NGỮ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỔNG HỢP

HỌC & LUYỆN NGHE IELTS

Nhiều bạn học viên hỏi thầy cách để luyện nghe, vì “nghe mãi mà không tiến bộ”. Trước tiên, phải xem lại nhiều yếu tố: các bạn đã học và luyện nghe đúng cách chưa? có tài liệu phù hợp chưa? nghe đúng trọng tâm chưa? “nghe mãi” là đã nghe bao lâu rồi, và […]

Categories
GÓC NHÌN ĐẠO HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỔNG HỢP

QUY TRÌNH “3P”

Trong lĩnh vực giảng dạy, người ta đề xuất quy trình 3P. Đây là khái niệm rất cơ bản, viết tắt của 3 từ Presentation, Practice và Production. Có thể hiểu một cách đơn giản quy trình này như sau: Bước 1. Presentation, giới thiệu, cung cấp và giải thích kiến thức và kĩ năng. Ví dụ, khi […]