Đánh Giá Từ “Advance” Trong Ngữ Liệu Và Bài Thi IELTS

Từ gốc “advance” tạo ra 3 dạng thức khác nhau: “advanced”, “advancing”, “advancement” và thậm chí thêm “s” để có “advances” và “advancements” Từ điển Cambridge 4th cho rằng “advancement” KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC, còn từ điển Oxford 9th và Longman 5th thì nói “advancement” là danh từ ĐẾM ĐƯỢC. Trong ngữ liệu tổng hợp thì tôi thấy…

Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Và Thực Tế Sử Dụng Học Thuật

Chọn ngẫu nhiên một bài đọc chủ đề về kinh tế (Economic Development) viết theo lối khoa học phổ thông, kiểu viết phổ biến trong các kì thi tiếng Anh học thuật chuẩn hóa như IELTS, TOEFL iBT, hoặc PTE Academic. Đoạn văn này có 603 từ, gồm 24 câu, và 25 động từ chính. 100% các động từ…

Phân Tích Khái Quát Từ Vựng Phần Thi IELTS Listening và Reading

Từ vựng là thành phần cốt lõi quyết định điểm số trong phần thi IELTS Listening và Reading. Nếu không có đủ từ vựng nền tảng và chuyên sâu, các bạn rất khó vận dụng các kĩ năng làm bài. Trong bài viết này, thông qua việc phân tích ngữ liệu (corpus), thầy trình bày góc nhìn…

Nhóm Động Từ Mang Nghĩa Thúc Đẩy Cố Lõi Trong Bài Thi IELTS

Học theo cách thông thường bằng những giáo trình và phương pháp đại chúng, học viên phải mất thời gian khá lâu, đọc nhiều sách, ghi chú cẩn thận để biết và sử dụng được 4 động từ: encourage inspire motivate stimulate Cả 4 động từ được nêu trên cùng nằm trong một trường ngữ…

Phân Tích Cách Sử Dụng Động từ “Include” Trong Bài Thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày một phân tích ngắn về từ vựng tiếng Anh dựa trên ngữ liệu (corpus), giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quan và định hướng việc học từ vựng và ôn thi IELTS hiệu quả đúng trọng tâm. Giới thiệu Động từ INCLUDE được liệt kê…