Góc Nhìn Phản Biện Về Việc Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo “Word Family”

Học từ vựng theo “word family” là kiểu học một từ, rồi dựa vào quy tắc, chủ yếu là tiếp đầu ngữ (prefix) và tiếp vị ngữ (suffix), để nhận dạng hoặc xây dựng những từ khác trong cùng một “family”. Tôi lấy một ví dụ: động từ depress danh từ depression (V + ion) tính…

Phân Tích Tiêu Chí Chấm Điểm Phần Thi Speaking Trong Bài Thi IELTS, TOEFL iBT và PTE Academic

Trong bài viết này, thầy trình bày góc nhìn về các tiêu chí chấm bài của phần thi IELTS Speaking thông qua việc so sánh với các phần thi nói trong các bài thi chuẩn hoá khác như TOEFL iBT hoặc PTE Academic, giúp các bạn hiểu rõ bản vấn đề và có định hướng…

Một Góc Nhìn Khác Về Việc Đánh Giá Và Quy Đổi Chuẩn Tiếng Anh (CEFR)

Nếu các bạn theo dõi nhiều bài viết, chắc chắn sẽ thấy thầy đã nhiều lần đề cập đến Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (viêt tắt là CEFR). Thầy không hoàn toàn ủng hộ khung này, nhưng vẫn xem nó là bảng hướng dẫn tốt nhất dành cho việc…

Góc Nhìn Ứng Dụng “Collocation” Trong Tiếng Anh Học Thuật Và IELTS

“Collocation”, tạm gọi là “kết hợp ngữ”, tức là “từ này thì phải đi với từ này”. Ví dụ, cà phê đen là “black coffee” nhưng cà phê sữa là “white coffee” chứ không phải “milk coffee”. Tương tự, dùng cụm từ “absolutely right” thì tự nhiên (authentic) hơn “completely right”. “Collocation” không có quy…

Phân Tích Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Trong Báo Chí Công Nghệ

Vừa rồi thầy tình cờ đọc bài báo trên trang tin The Verge (US), phỏng vấn CEO của Apple, Tim Cook, về một số vấn đề công nghệ và xã hội.Thầy nhận xét trang tin công nghệ này thường dùng lối viết “dễ” tiếp cận cho nhiều đối tượng bạn đọc đại chúng, và dĩ nhiên là…

Những Yếu Tố Then Chốt Quyết Định Hiệu Quả Việc Tự Học IELTS Writing

Trong bài viết này, thầy sẽ trình bày ngắn gọn góc nhìn về việc tự học IELTS Writing, từ đó gợi mở cho các bạn định hướng tự học Writing nói chung và IELTS Writing nói riêng. Các bạn biết từ “essential”? Từ này, trong tiếng Việt, tạm hiểu là “thiết yếu, tất yếu, cần phải…

Bàn Về Gian Lận Chung Quanh Các Bài Thi Chuẩn Hóa Quốc Tế Và IELTS

Vừa rồi, thầy trình bày tại một Hội nghị nghiên cứu chuyên đề ELT tại Phnom Penh (Campuchia), nhân tiện ghé quầy trưng bày của IDP Education, thầy trò chuyện với một anh quản lý và một diễn giả của IDP Education. Dịp này, bên IDP Education cũng phỏng vấn thầy vài câu hỏi ngắn…

Phân Tích Tính Ứng Dụng Của Họ Từ “Class” Trong Ngữ Liệu IELTS

Danh từ “classification” có cấu tạo hình thái từ danh từ gốc “class” và được xếp ở mức độ C2 trong khung châu Âu (CEFR), tức mức độ ‘thông thạo’. Học viên có năng lực tiếng Anh nâng cao thì nhất định phải hiểu và sử dụng tốt từ này trong nhiều ngữ cảnh. Trong…

Áp Dụng Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Vào Chương Trình IELTS Chuyên Sâu

Trong bài viết này, thầy giới thiệu một tài liệu ôn luyện từ vựng cốt lõi thông quan cách tiếp cận từ vựng Anh ngữ ứng dụng, rất hữu ích cho các bạn cần cải thiện IELTS Vocabulary nhưng không có nhiều thời gian. Bài thi IELTS kiểm tra năng lực từ vựng của các…

Từ “TOXIC” Của Năm Trong Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dựng Và Bài Thi IELTS

Từ điển Oxford, một sản phẩm của NXB Trường ĐH Oxford, vừa công bố từ của năm 2018 (Word of the Year): tính từ “TOXIC“. Theo Oxford, từ này được dùng trong rất nhiều bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, từ công chúng tới cá nhân. Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©,…

Phân Tích Yếu Tố Màu Sắc Trong Ngữ Liệu Theo Chuẩn Châu Âu (CEFR)

Phân tích trong ngữ liệu (corpus), thấy có 11 tính từ chỉ màu sắc phổ biến (green, red, blue, yellow, white, black, orange, purple, brown, grey, và pink) với tần suất xuất hiện thấp nhất thuộc về tính từ “pink” (16/760.000) và cao nhất là tính từ “green” (121/760.000). Từ chỉ màu sắc trong tiếng Anh thường…

Phân Tích Từ “Produce” Theo Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Và IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày một cách tự học IELTS Vocabulary chuyên sâu và tập trung, dựa trên sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, một trong những công cụ hiệu quả giúp các bạn học đúng từ vựng học thuật cố lõi trong bài thi IELTS. Đầu tiên, bạn hãy dùng một quyển…

Thống Kê Từ Vựng Anh Ngữ Ứng Dụng Sách Cambride IELTS 13

Ở khía cạnh ngữ liệu (corpus), phân tích sách Cambridge IELTS 13, thầy thấy như sau Từ “produce” xuất hiện khoảng 24 lần với hai nghĩa chính [B1] make something (~ sản xuất) [B2] cause a reason or result (~ tạo ra) Khi viết hoặc nói về nhóm chủ đề “employment”, “industry”, “ environment”, “business…