Phân Tích Từ Vựng Trong Twitter Của Tổng Thống Hoa Kì Donald Trump

Trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kì Donald Trump đăng tải một số thông tin trên Twitter. Thầy chọn ra 5 “twitt” không có kèm “video clip” và bao gồm 2 từ khóa “Vietnam” và “Korea”. Những từ khóa quan trọng trong 5 bài đăng này…

Phân Tích Kĩ Năng Listening Trong Giáo Trình Mới & Từ Vựng Ứng Dụng

Thầy làm 2 bài luyện nghe phần exam skills trong một bộ giáo trình(*) xuất bản tháng 5/2018. Tổng thời lượng 2 bài dài khoảng 15 phút, gồm 1452 từ, theo dạng thức dạng thức của bài thi nghe IELTS. Cả 2 bài luyện nghe này dạng điền từ, sentence completion, note completion và flow-chart completion. Hai dạng…

Một Số Bình Luận Và Nhận Xét Đề Thi TOEIC, TOEFL, PTE và IELTS Quốc Tế

Một vài nhận xét dựa trên việc phân tích những đoạn trích trong phần thi đọc của 4 bài thi tiếng Anh chuẩn hóa TOEIC, TOEFL ITP, PTE Academic và IELTS. Bài thi đọc TOEIC dành đến 40 câu trắc nghiệm chỉ để kiểm tra kiến thức từ vựng và ngữ pháp đơn thuần. Câu 121. đòi hỏi…

Phân Tích Chuyên Sâu Phần Thi Reading Trong Bài Thi PTE & IELTS

Phần thi đọc PTE Academic có từ 2-3 câu hỏi dạng trắc nghiệm (multiple-choice), thường là tìm mục đích chính (main purpose) của tác giả hoặc của đoạn. Câu hỏi trắc nghiệm ở phần này có 4 lựa chọn (option), trong đó có 1 lựa chọn chính xác và 3 lựa chọn gây nhiễu (distractors).…

Phân Biệt Từ Vựng Phức Tạp – “Vô Giá” Và “Vô Giá Trị”

Thầy từng lẫn lộn giữa một số từ tiếng Anh. Một trong những cái lộn tai hại nhất là lộn nghĩa giữa hai tính từ “worthless” và “priceless”. Từ đầu tiên “worthless” nghĩa là “vô giá trị”, “không đáng giá gì”; còn từ sau “priceless” là “rất quý giá”, “khó cân đo đong đếm hết”.…

Phân Tích Và Đánh Giá Nhanh Từ Vựng Bài Thi TOEIC Listening Và Reading

Bài thi TOEIC Listening & Reading chỉ kiểm tra kĩ năng thu nhận thông tin (receptive) ở mức độ thấp. Thậm chí, ngay cả TOEIC Speaking & Writing thì vẫn là mức độ tạo lập thông tin (productive) ở mức độ trung bình. TOEIC 700-800 là mức điểm ở ngưỡng khá và không mất nhiều thời gian…

Phân Tích Cách Sử Dụng Động Từ “Mean” Trong Bài Thi IELTS

Động từ  “mean” rất hay dùng với đại từ I hoặc we trong câu I/We mean that … (Ý tôi là…) hoặc This/that means…(Điều đó có nghĩa là…). Tuy nhiên, đây là cách viết và nói mức độ thấp. Từ “mean” có một nghĩa “học thuật” hơn, đó là “gây ra”, “làm cho”, “dẫn đến” (giống…