Bình Luận Về Vấn Đề “Trường Học” Và “Trường Phái”

Trong tiếng Anh danh từ “school”: a place where children go to be educated. (Cambridge 4th) Tạm hiểu: “Trường” là “nơi mà ở đó trẻ em được giáo dục [một cách nghiêm chỉnh, có hệ thống].” Trong tiếng Anh-Mỹ, thì “school” cũng mang nghĩa là “college” hoặc “university”, cũng có khi nó được dùng như một…

Giá Trị “Công Bằng” Và “Minh Bạch” Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

Nhiều phụ huynh hỏi thầy những câu đại ý như: “con anh, con chị học ngành này, học ngành kia thì chọn trường nào được em”. Thầy trả lời, trường nào tiện cho gia đình thì học, bản chất các trường chẳng có gì khác biệt. Chính thầy, muốn tìm thông tin chính thống và…

Đánh Giá Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Giáo Dục

Chắc hẳn các bạn đã [từng] nghe cụm từ “ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy” rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông hoặc tại các cơ sở giáo dục. Gần đây, còn nghe thêm về “giảng dạy trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” và v.v. Ngày càng nhiều, thậm…

Phân Tích Và Chỉ Dẫn Thực Tế Trong Phần Thi IELTS Listening

Phần thi IELTS Listening có 4 dạng chính: điền từ (completion), câu hỏi trắc nghiệm, (multiple choice), nối thông tin (matching) và trả lời ngắn (short-answer). Dữ liệu do thầy tổng hợp trong hơn 95 đề thi IELTS Listening, có những dạng bài và tần suất xuất hiện của từng dạng như sau: Rất dễ thấy dạng…

Chia Sẻ Cá Nhân Về Vấn Đề “Tinh hoa” Và “Đại chúng”

Xã hội cần những bậc thầy và những người thợ. Cần những người dẫn dắt và cần đội ngũ thực hiện. Không có chuyện người giống người và tố chất, sự phấn đấu, hoặc năng lực mỗi cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Trong thế giới sinh vật, sự tiến hóa và đào thải…

Bình Luận Ngắn Về Vấn Đề Động Lực Trong Học Tập

Động lực, trong tiếng Anh, gọi là “motivation”. Khi nghiên cứu về “motivation”, nhiều người chia nó ra làm hai dạng “intrinsic motivation” và “extrinsic motivation”, tạm gọi là “động lực bên trong” và “động lực bên ngoài”. Nếu nhìn vào tiền tố “in-” và “ex-” thì cứ nghĩ đơn giản là “bên trong” và…