Học từ vựng sao cho đúng

Học viên có thể dễ dàng thấy những tiêu đề về việc học từ vựng như: “học 3000 từ tiếng Anh trong 2 tháng”, “1500 từ trong 29 ngày”, hay “thông thạo 3000 từ vựng cơ bản” v.v. Những cái này cung cấp cho học viên một danh sách từ, một số có cả phiên […]