Từ gốc “advance” tạo ra 3 dạng thức khác nhau: “advanced”, “advancing”, “advancement” và thậm chí thêm “s” để có “advances” và “advancements” Từ điển Cambridge 4th cho rằng “advancement” KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC, còn từ điển Oxford 9th và Longman 5th thì nói “advancement” là danh từ ĐẾM ĐƯỢC. Trong ngữ liệu… Continue Reading #18 – TỪ “ADVANCE”

“Collocation”, tạm gọi là “kết hợp ngữ”, tức là “từ này thì phải đi với từ này”. Ví dụ, cà phê đen là “black coffee” nhưng cà phê sữa là “white coffee” chứ không phải “milk coffee”. Tương tự, dùng cụm từ “absolutely right” thì tự nhiên (authentic) hơn “completely… Continue Reading #16 – KẾT HỢP NGỮ

Rất nhiều bạn mua sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© hỏi về cách sử dụng sách. Nếu bạn chịu khó đọc kỹ sách, bạn sẽ hiểu được nguyên lý và dụng ý của tác giả. Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một phần không thể tách rời của… Continue Reading #15 – HỌC TỪ VỰNG