Riêng việc học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, tôi thấy trên thị trường có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tựa sách. Tư duy sản xuất hàng loạt (mass production) dường như chiếm lĩnh tất cả các lĩnh vực. Chọn sách thế nào giữa rừng sách? Nhiều câu… Continue Reading #27 – THẾ GIỚI SÁCH

Chọn ngẫu nhiên một bài đọc chủ đề về kinh tế (Economic Development) viết theo lối khoa học phổ thông, kiểu viết phổ biến trong các kì thi tiếng Anh học thuật chuẩn hóa như IELTS™, TOEFL® iBT, hoặc PTE Academic™.Đoạn văn này có 603 từ, gồm 24 câu, và 25 động từ chính.… Continue Reading #23 – ĐỘNG TỪ NỀN TẢNG

Trong tiếng Anh, từ “đột phá” viết là “breakthrough” Từ điển Cambridge 4th định nghĩa “breakthrough” như sau: “an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer to a problem.” (tạm hiểu: “đột phá” là một khám phá quan trọng hoặc một giải pháp… Continue Reading #22 – ĐỘT PHÁ