Nhân dịp trung thu, tôi làm một thống kê về từ “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS™ (1996-2018). Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện dù dùng cách viết gì. Tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: WRITING:Từ “festival” xuất… Continue Reading #73 – “TRUNG THU” & IELTS™