Một số tờ báo tại các nước, tên gọi thường có chữ “post” ở cuối, ví dụ: Washington Post Bangkok Post South China Morning Post Phnompenh Post New York Post The Jakarta Post Từ “post” có nhiều nghĩa, trong đó, nghĩa gần với ngữ cảnh này nhất có lẽ là… Continue Reading #97 – VÀI HẠT SẠN