Từ Vựng, Cấu Trúc và Kĩ Thuật Ra Đề Thi Tiếng Anh Học Sinh Giỏi Quốc Gia Năm 2018

Thầy làm phân tích tổng quát về từ vựng, cấu trúc và kĩ thuật ra đề thi Môn tiếng Anh Học sinh giỏi Quốc gia năm 2018. Giúp các bạn học sinh THCS và THPT có cái nhìn toàn diện, hiểu rõ bản chất đề thi, nhận thức và định hướng đúng đắn cho việc…

Phân Tích Từ Vựng Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia Năm 2018 Dựa Trên Ngữ Liệu

Dựa vào đề thi THPT quốc gia 2018 môn tiếng Anh, thầy xin chia sẻ về việc ra đề thi dựa trên việc phân tích ngữ liệu (corpus). Câu số 8, mã đề 419. Đáp án là danh từ ‘lapse’. Phân tích 2 bộ ngữ liệu tiếng Anh, thầy thấy rằng ‘lapse’ xuất hiện 1…