Theo kế hoạch, vào tháng 6/2020, NXB Cambridge chính thức phát hành quyển Cambridge IELTS 15. Tương tự như những quyển trước, thì nội dung quyển này cũng là 4 bài thi mẫu. Phần đề thi nghe có chút khác biệt khi không còn phần ví dụ nữa. Thí sinh sẽ nghe thẳng nội dung chính.

Có lẽ, trong 2 năm tới, sẽ không có thay đổi gì đáng kể về định dạng của bài thi này. Cá nhân thầy cho rằng, về bản chất nguyên lý và kĩ thuật ra đề, thì trong 5-10 năm tới cũng không có gì thay đổi đáng kể. Và thực sự, dù muốn thay đổi thì cũng không biết thay đổi như thế nào. Hàng đang bán tốt thì không cần điều chỉnh.


Trích sách Cambridge IELTS 15, phần Reading, đoạn đầu tiên.

Đoạn này có 5 động từ chính: “branch“, “encase“, “produce“, “split” và “surround“.

  • Với đa số học viên thông thường, cùng lắm sẽ biết từ “branch”, nghĩa là nhánh [cây], chứ không biết động từ “branch” còn có nghĩa là “tủa nhánh”. Nhưng không sao cả đâu các bạn, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
  • Động từ “encase” cũng không quan trọng trong trường hợp này. Đây là dạng từ “biết thì tốt, không biết thì cũng không sao”, vì những động từ khác trong ngữ cảnh cũng đủ giúp chúng ta hiểu và làm được bài.
  • Ba động từ “produce”, “split” và “surround” là những động từ mà học viên sẽ thường xuyên gặp trong các bài đọc, và cũng rất hay dùng trong bài viết, khi nói hoặc thuyết trình v.v. đây là những từ cốt lõi.

Riêng đối với đoạn bài đọc trong đề thi này, thì động từ “split” sẽ giúp các bạn chọn đúng một đáp án.

Những đáp án còn lại thì khá đơn giản, trong lớp thầy có hướng dẫn đầy đủ.


Trong sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng©, động từ “split” xuất hiện ở trang 40.

  • The debate over the use of military force has SPLIT legal scholars into three groups.”

Động từ “surround” xuất hiện ở trang 24.

  • Children in Costa Rica are SURROUNDED by some of the most beautiful and diverse landscapes.”

Bài học rút ở đây là, không nhất thiết phải học quá nhiều, quan trọng là học và sử dụng đúng kiến thức và kĩ năng cốt lõi, nghiền ngẫm cho kĩ và suy nghĩ cho sâu.