Thầy thường nói với các bạn học viên, điều quan trọng là kiến thức và kĩ năng cốt lõi. Học nhiều hay ít, học lâu hay nhanh, học ở nơi nào không quan trọng. Quan trọng là học đúng kiến thức cần học. Như vậy thì những bài thi chuẩn hóa không thể làm khó được các bạn.

Về cơ bản, các bài thi chuẩn hóa được xây dựng trên những nguyên lý (principles) về khảo thí ngôn ngữ (language assessment) khá tương đồng, chỉ khác ở chỗ hình thức (format)trọng tâm. Chọn bài thi chuẩn hóa nào không quan trọng bằng việc học đúng kiến thức và kĩ năng cốt lõi.

Ví dụ: 

Kĩ năng miêu tả số liệu, biểu đồ và quy trình là kĩ năng rất quan trọng trong môi trường học thuật và rất nhiều lĩnh vực khác, từ giáo dục cho tới kinh tế. Miêu tả biểu đồ là việc sinh viên không thể tránh khỏi khi báo cáo luận văn tốt nghiệp, và thuyết trình về số liệu kinh doanh là điều những quản lý phải thông thạo.

Kĩ năng này, hiển nhiên, phải được đưa vào các bài thi chuẩn hóa quốc tế, để kiểm tra, chuẩn bị và thậm chí dự báo khả năng của học viên trong tương lai. 

Trong thực tế, bài thi IELTS kiểm tra kĩ năng miêu tả các dạng biểu đồ và quy trình trong phần thi viết (Task 1) còn bài thi PTE Academic đưa kỹ năng vào phần thi nói (Describe image).

minh họa bài thi chuẩn hóa ielts và pte academic

Điều khác biệt nữa giữa 2 bài thi là, nếu thi viết IELTS, mỗi lần thi, thí sinh chỉ gặp một dạng biểu đồ (viết trong vòng 20 phút). Trong khi đó, khi thi nói PTE Academic, thí sinh sẽ phải miêu tả 6-7 dạng biểu đồ và quy trình (mỗi cái 40 giây). 

Sự “gia giảm” và trọng tâm mỗi bài thi là khác nhau, từ đó tạo ra áp lực thi khác nhau tùy vào mỗi thí sinh. Nếu thí sinh nắm vững được (nói – viết tốt) từ vựng và ngữ pháp cốt lõi cho việc miêu tả biểu đồ và quy trình, chọn bài thi nào cũng vậy. 

TỪ VỰNG IELTS: HỌC ĐÚNG VẪN LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Trong vài hội thảo trước đây, thầy đã nói qua những nguyên lý và trọng tâm của các bài thi chuẩn hóa có định hướng học thuật là ELTS, TOEFL iBTPTE Academic. Điều quan trọng nhất vẫn là nắm được kiến thức và kĩ năng cốt lõicó cách tiếp cận phù hợp.

Nhiều bạn hay hỏi những câu như “tuần sau ra đề gì thầy?”. Trời biết, đất biết chứ làm sao mà thầy biết được (hahaha). Thật ra, đó là chuyện nhỏ, đề nào không quan trọng. Hít một hơi và viết (nói) vài câu là xong. Có bạn, vào đầu khóa học nói “em không biết miêu tả biểu đồ thế nào?”, cứ từ từ, phẩy tay vài cái sẽ biết. Chung quy vẫn là nắm vững được kiến thức và kĩ năng cốt lõi. 

  • Thi IELTS, TOEFL iBT hay PTE Academic? 
  • Thi GMAT hay GRE?
  • Thi SAT hay ACT?

Thầy xin trả lời rằng, học cho đúng trước, thi bài nào cũng không quan trọng.

Thầy La Thành Triết – The Master