Động lực, trong tiếng Anh, gọi là “motivation”.

Khi nghiên cứu về “motivation”, nhiều người chia làm hai dạng “intrinsic motivation”“extrinsic motivation”, tạm gọi là “động lực bên trong”“động lực bên ngoài”.

Nếu nhìn vào tiền tố “in-”“ex-” thì cứ nghĩ đơn giản là “bên trong” và “bên ngoài”. Thật ra, khi tra cứu trong từ điển thì có nghĩa khác và sâu hơn.

Trong tiếng Anh, từ intrinsic có nghĩa là “being an extremely important and basic characteristic of a person or thing” (Cambridge 4th).

(tạm dịch: đặc điểm cực kì quan trọng của một người hoặc vật)

hoặc “being part of the nature or character of someone or something” (Longman 6th).

(tạm dịch: một phần tự nhiên hay phẩm chất của người hoặc vật)

Trong khi đó, từ extrinsic chỉ đơn thuần có nghĩa là “coming from outside or not directly relating to something” (Longman 6th).

(tạm dịch: đến từ bên ngoài, không trực tiếp liên quan đến vật)

Rõ ràng, sự quan trọng và sức ảnh hưởng là của hai loại động lực này là khác nhau. Phân tích ra xem cái nào quan trọng hơn, cái nào có trước, cái nào quyết định cái nào thì cũng khó.

BÀN VỀ VIỆC THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Nhiều người khẳng định là “động lực bên trong” sẽ đóng vai trò quyết định. Một số quan điểm khác cho rằng, nhiều khi những yếu tố “râu ria” hay “trào lưu” bên ngoài sẽ kích hoạt và khơi dậy được những “động lực bên trong”.

Thầy cho rằng, “động lực bên trong” rất quan trọng. Đường dài mới biết ngựa hay. Trong việc gì cũng vậy, muốn đi được đoạn đường dài, bạn cần có mục tiêu hợp lý, lập trường vững chắc và động lực thật sự từ bên trong.

Thầy không phân tích hay tranh luận về vấn đề này, chỉ khẳng định rằng, khi học tiếng Anh, các bạn cần phải có động lựcmục tiêu rõ ràng, nếu không, học hành sẽ mất thời gian mà không có hiệu quả.

Riêng trong việc học tiếng Anh ngắn hạn, trong các khóa học, thầy nhắc các bạn nên thiết lập mục tiêu rõ ràng, tập trung và duy trì động lực “tạm thời” trong thời gian vài tháng. Để có kết quả tốt nhất, trong thời gian diễn ra khóa học, các bạn học viên cần có cái “tâm” hướng về việc học.

Trong các khóa học, thầy cũng dùng cách tiếp cận thực tế nhất, đi từ ngôn ngữ học, dạy đúng cái những kiến thức và kĩ năng cốt lõi, cần thiết nhất, định hướng cho các bạn trong việc học tiếng Anh (học thuật hay tổng quát) và chuẩn bị thi IELTS. Khi bạn có nền tảng tốt, có sự chuẩn bị nghiêm túc, kì thi tiếng Anh nào cũng dễ dàng và đơn giản.

Trong khóa học, thầy cố gắng tạo ra sự hào hứng, giúp các bạn có thêm động lực từ bên ngoài. Tuy nhiên,mấu chốt vẫn là sự nỗ lực của các bạn.

Nói ngắn gọn là “trò và thầy” phải “cố gắng hết sức”.