Thầy La Thành Triết giữ bản quyền tất cả bài viết và thông tin đăng tải chính thức trên trang mạng WWW.TRIET.VN; không cấp phép cho việc đăng tải, chia sẻ, trích dẫn hoặc sử dụng lại dưới bất kì hình thức nào.

Cách tiếp cận và phương pháp S-based Method©, sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© và những tài liệu giảng dạy liên quan đã được đăng kí tác quyền và được bảo hộ sở hữu trí tuệ; sử dụng độc quyền trong tất cả các lớp Essential English (Tiếng Anh nền tảng) và IELTS™ 6.0-7.5+ (Luyện thi chuyên sâu).


Ngoài ra, tất cả các tựa sách đã xuất bản của thầy La Thành Triết là những ấn bản độc quyền, chỉ sử dụng riêng trong chương trình do thầy La Thành Triết trực tiếp giảng dạy.