Thầy tình cờ thấy một số quyển sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng của thầy bị “photo” và chính anh chủ tiệm “photo” gần trường cũng nói là sinh viên vào “photo” nhiều nhưng anh từ chối vì quen thầy.

Mặc dù sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng đã được thầy đăng kí tác quyền về nội dung và phương pháp, việc các bạn sinh viên “photo” sách thì thầy không có bình luận gì cả. Bản thân thầy, từ thời sinh viên tới nay, vẫn dùng rất nhiều sách điện tử (ebook) và sách sao chụp không bản quyền cho mục đích học tập cá nhân; nên khi nói về bản quyền, một cách khách quan, thầy rất thông cảm cho các bạn. Thực tế ở Việt Nam hiện tại, vấn đề bản quyền là nói cho vui.

Ở đây là quan điểm của thầy về việc sử dụng sách và các tài liệu học tập.

Thầy thấy hiện tại tài liệu và giáo trình được chia sẻ công khai trên các trang mạng và đường “link” cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook rất nhiều. Vấn đề này, như thầy nói ở trên, thì quá “bầy hầy” rồi nên cũng không còn gì để nói thêm. Thậm chí tài liệu được trích soạn và chia sẻ cho mục đích học tập hầu như cũng không có tác dụng gì đáng kể về mặt chuyên môn. Lý do rất đơn giản như thầy nói bên dưới đây.

Quá trình dạy và học đúng nghĩa là sự phối hợp giữa người học và người dạy trong hoàn cảnh học tập cụ thể, dựa trên khung chương trình được thiết kế với những mục tiêu học tập cụ thể. Tất cả các giáo trình và tài nguyên học tập liên quan phải được thiết kế và tinh chỉnh để bám sát khung chương trình, phù hợp với hoàn cảnh học tập để giúp đạt được mục tiêu đề ra trong khung chương trình.

Cho nên, bất kì quyển sách hay tài liệu nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cung cấp “thông tin” và “dữ liệu” đơn thuần chứ không thể tạo ra được “kiến thức” hay “kĩ năng” gì. Muốn “thực” dạy và học thì phải theo đúng như điều kiện học tập thầy vừa nói ở trên. Tất cả những cái được gọi là “bài học” nhan nhản trên mạng xã hội về thành ngữ, về cụm từ, về từ vựng ngữ pháp v.v., đều không có tính hệ thống và dựa trên một nguyên lý giáo dục nào đó thì đều chỉ là “rác” giáo dục.

Tương tự, một phương pháp giảng dạy hay cách tiếp cận nào đó mà không được đặt trong hoàn cảnh học tập cụ thể thì cũng sẽ không có tác dụng gì mấy. Thời bây giờ, cái gì cũng có thể đem ra rao giảng công khai trên truyền thông, từ giáo dục cho tới tôn giáo. Điều đó chỉ mang đến nhiều sự rối loạn.

Đó chính là lý do vì sao thầy không bán Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng công khai lâu dài. Ngay cả phương pháp S-BASED METHOD và cách tiếp cận mà thầy dùng cũng không được phổ biến ra ngoài lớp học; vì đơn giản, không ai hiểu rõ và sử dụng đúng như dụng ý của thầy ban đầu.

Tất cả mọi thứ từ tôn giáo cho tới các học thuyết chính trị hay phương pháp giáo dục v.v. khi được phổ biến và quảng cáo trên truyền thông, thực chất đều không còn theo đúng giá trị ban đầu như dụng ý của những người sáng lập. Thầy không muốn đi vào con đường đó và cũng không thích sự ồn ào.