Sử dụng động từ tuỳ chỉnh

Nói một cách văn vẻ thì chúng ta có cụm “ocean of verbs“, nghĩa là có cả một “đại dương động từ”, để học và học cả đời cũng không hết. Trong bất kì ngôn ngữ nào cũng vậy, từ vựng là “mênh mông”, và sự kết hợp của chúng là gần như vô cùng […]

Kiến thức không là sức mạnh

Vừa xem trên mạng xã hội thấy câu “Knowledge is power.” trong một cái quảng cáo. Thầy xin nói một chút về những khẩu hiệu quảng cáo, truyên truyền hoặc những câu “slogan”. “Knowledge is power.” (tạm dịch: “Kiến thức là sức mạnh.”) Về mặt ngữ pháp thì chúng hoàn toàn đúng, khá đơn giản, […]