Kiến thức không là sức mạnh

Vừa xem trên mạng xã hội thấy câu “Knowledge is power.” trong một cái quảng cáo. Thầy xin nói một chút về những khẩu hiệu quảng cáo, truyên truyền hoặc những câu “slogan”. “Knowledge is power.” (tạm dịch: “Kiến thức là sức mạnh.”) Về mặt ngữ pháp thì chúng hoàn toàn đúng, khá đơn giản, […]