Trong bài viết này, thầy giới thiệu một tài liệu ôn luyện từ vựng cốt lõi thông quan cách tiếp cận từSách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng, rất hữu ích cho các bạn cần cải thiện IELTS Vocabulary nhưng không có nhiều thời gian.

Bài thi IELTS kiểm tra năng lực từ vựng của các bạn thông qua việc sử dụng trong từng kĩ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Thí sinh IELTS muốn tăng điểm thi, việc đầu tiên là phải “nâng cấp” từ vựng tiếng Anh trong thời gian ngắn.

Để “nâng cấp” từ vựng trong thời gian ngắn, thí sinh phải tập trung học đúng từ vựng IELTS cốt lõi và học thuật.

Trong bài viết này, thầy trình bày một góc nhìn về từ vựng IELTS cốt lõi và học thuật.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng

Các bạn đã quen thuộc sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

Quyển sách xuất bản (năm 2017) với mục đích ban đầu để phục vụ riêng cho sinh viên, học viên, chương trình và cách tiếp cận của thầy.

Sau đó, dần dần được một số học viên bên ngoài hưởng ứng và thầy đã sử dụng một phần làm tài liệu bổ trợ.

Để khai thác triệt để và tập trung hơn, giúp các bạn học viên có được tài liệu luyện tập hiệu quả hơn, thầy đã có một chút điều chỉnh nhỏ để tận dụng nội dung của sách, sử dụng trực tiếp trong các lớp IELTS chuyên sâu.

Được thử nghiệm từ đầu năm 2019, thầy đã hoàn thành tập tài liệu từ vựng với 34 bài luyện tập, bao quát hơn 600 động từ tiếng Anh học thuật cốt lõi có tính ứng dụng cao, trong tiếng Anh học thuật, định hướng học thuật và các kì thi chuẩn hóa quốc tế như IELTS, TOEFL iBT hay PTE Academic.

Tài liệu hỗ trợ các bạn học viên luyện tập chuyên sâu và xuyên suốt lộ trình học.

tài liệu học từ vựng - sách Từ vựng anh ngữ ứng dụng

Ứng dụng trong bài thi IELTS

Sau đây là ví dụ về tính ứng dụng của từ được chọn trong tài liệu.

Revolutionise là động từ nên được sử dụng khi nói về một sự vật hoặc hiện tượng tạo ra sự thay đổi lớn, mang tính cách mạng. Động từ này xuất hiện trong bài tập từ vựng 31 (hình chụp) của tài liệu.

Trong IELTS Speaking Part 3, thí sinh gặp câu hỏi: “What are some possible disadvantages of buying things from online shops?”.

Thí sinh có thể chèn động từ revolutionise vào câu trả lời: “Obviously, although online shopping has revolutionised the way people sell and buy things, there are some possible disadvantages…”

trích dẫn đề thi ielts reading - sách từ vựng anh ngữ ứng dụng

Trong đề thi IELTS Reading, (trích sách IELTS Trainer), nếu biết nghĩa của động từ revolutionise, thí sinh sẽ hiểu câu hỏi, bước quan trọng trong việc tìm ra đáp án.

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 8/2/2020: “The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?”.

Với đề này, thí sinh có thể dễ dàng viết một câu “vô thưởng vô phạt” nhưng vẫn có giá trị về mặt ngôn ngữ như sau: “The development of technology has revolutionised the way people communicate in society.”

Lời khuyên học tập

Không chỉ trong bài thi IELTS hay bất kì bài thi chuẩn hóa tiếng Anh nào khác, cả trong tương lai học tập và làm việc, nếu có sự nỗ lực và học đúng trọng tâm kiến thức và kĩ năng cốt lõi, thực chất thì chúng ta sẽ đạt kết quả tốt.