Có một cách học từ vựng, đó là học từ và phát triển từ dựa vào vào tiền tố (prefix) và hậu tố tiếng Anh (suffix). Có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, tiền tố và hậu tố tiếng Anh. Người học phổ thông, không có đủ thời gian để học. Đó là chưa kể, còn cả trăm ngàn từ không tuân theo có quy tắc gì cả.

Ví dụ như từ “function”, cũng có hậu tố “ion”, nhưng vừa là động từ, vừa là danh từ, quy tắc gì đây? “Function” là từ có nguồn gốc La tinh, nghĩa là “to perform”.

Phải thừa nhận, học từ vựng dựa vào tiền tố và hậu tố là một cách thực tế và khá khoa học. Cách này dùng để suy đoán nghĩa của từ rất tốt, nhất là khi ứng dụng cho kĩ năng đọc.

Thầy nhìn vấn đề ở chỗ khác, bỏ qua quy tắc. Điều quan trọng nhất là phải biết từ nào là cốt lõi, và cần học trước. Tôi khuyên học viên, hãy học trọn vẹn cả chữ, không quan tâm nhiều tới hậu tố tiếng Anh hay tiền tố.

Khi đã nắm vững những từ đã học, bộ não sẽ tự rút ra các quy tắc riêng, biết phân loại và sử dụng từ theo các tiền tố và hậu tố.

Để giúp học viên những bước đầu tiên, thầy giới thiệu 9 hậu tố cấu tạo thành danh từ phổ biến mà thầy trích lọc ra từ trong ngữ liệu (corpus).

thống kê hậu tố tiếng anh

Xin nói thêm, học viên nói chung hay có xu hướng “chủ động tư duy khi học”, cố gắng rút ra các quy tắc và kinh nghiệm khi học. Điều này đúng so với sự học phổ thông bình thường. Tuy nhiên, sự học cao là để cho bộ não tự học. 

ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH TỪ VỰNG IELTS DỰA TRÊN PHÂN TÍCH NGỮ LIỆU HỌC THUẬT