Một Số Ghi Nhận Và Chia Sẻ Khi Thuyết Trình Tại CamTESOL Năm 2020

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020, Thầy Triết có thêm chuỗi 4 bài thuyết trình khoa học về Giảng dạy tiếng Anh tại Hội thảo Giảng dạy tiếng Anh Quốc tế (CamTESOL Conference) do IDP Education tổ chức tại Học viện Kỹ thuật Cambodia, Phnom penh). Tính đến nay, tổng số…