Chương Trình Luyện Thi IELTS Chuyên Sâu

Chương Trình Luyện Thi IELTS Chuyên Sâu của ILP Vietnam là chương trình IELTS tiêu chuẩn – lộ trình học tập chuyên biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam.

Chương trình chuẩn hóa, tập trung chuyên sâu kiến thức và kĩ năng tiếng Anh cốt lõi, dựa trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và tư duy được phát triển bởi Giảng viên Sư phạm – Ngôn ngữ Anh chính quy và Chuyên gia từ các Trường ĐH Australia và Germany.


Thư Viện IELTS Chuyên Sâu của ILP Vietnam là cổng học tập chính thống – trình bày tất cả bài giảng chi tiết 4 kỹ năng IELTS Listening, Reading, Writing và Speaking, giúp học sinh Việt Nam có tầm nhìn tổng quan, hiểu rõ nguyên tắc và nắm vững bí quyết và kỹ thuật làm bài, hoàn toàn làm chủ việc tự học và luyện thi IELTS học thuật.