THẦY TRIẾT

Thầy La Thành Triết là chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu và độc lập trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, khảo thí và giảng dạy tiếng Anh.

Thầy tốt nghiệp 2 bằng Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) và Giáo dục (Learning Development) – USQ, Australia.

Thầy có kinh nghiệm chuyên sâu trong giáo dục ngôn ngữ, từng giữ nhiều vai trò:

  • Trưởng cơ sở, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
  • Đại diện Marketing, Nhà xuất bản Trường ĐH Cambridge
  • Đại diện tuyển sinh, Trường Genetic Computer (Singapore)
  • Giám khảo phần thi nói, bài thi tiếng Anh quốc tế JETSET (LCCI – Pearson)
  • Giám khảo một số đợt thi chuẩn tiếng Anh B1 và B2 tại Việt Nam
  • Giảng viên Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM

Thầy là tác giả và đồng tác giả nhiều tựa sách:

Thầy có nhiều công trình đăng kí tác quyền trong giảng dạy tiếng Anh, nổi bậc nhất là:

Thầy là tác giả và diễn giả của hơn 15 bài nghiên cứu ứng dụng tại nhiều hội thảo quốc tế, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh và giáo dục ngôn ngữ.


Được đào tạo CHÍNH QUY, với nền tảng kiến thức CHUYÊN SÂU và định hướng giáo dục từ sớm, cùng bề dày KINH NGHIỆM trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh, thầy đề cao việc định hình TƯ DUY trong học tập, kết hợp CHUẨN HÓA và THỰC TẾ, tập trung vào kiến thức và kĩ năng CỐT LÕI trong xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy.