Thầy La Thành Triết là Giảng viên Ngôn ngữ Anh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp 2 bằng Thạc sĩ Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh và Phát triển Giáo dục (USQ, Australia), nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, khảo thí và giảng dạy tiếng Anh.

Thầy cũng là Giảng viên Ngôn ngữ Anh đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh có chương sách Nghiên cứu Giáo dục Ngôn ngữ và Công nghệ xuất bản bởi NXB Springer (Cộng hòa Liên bang Đức, 2017), Institute for Learning in Higher Education và NXB Libri (Vương quốc Anh, 2021).Thầy đại diện Marketing cho Nhà xuất bản Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), phụ trách mảng sách Giảng dạy tiếng Anh (English Language Teaching), Giáo khoa (Education) và Học thuật (Academic) tại Việt Nam.Năm 2017, thầy có chương sách Teachers’ Use of Facebook Motivating Vietnamese Students to Improve Their English Language Learning (Mobile Learning in Higher Education in the Asia-Pacific Region) được nhà xuất bản Springer (Cộng hòa Liên bang Đức) phát hành.
Năm 2021, thầy có chương sách thứ hai: Impacts of Using Technology- Enhanced Language Learning in Second Language Academic Writing at a Vietnamese University (Teaching and Learning Innovations in Higher Education) do Institute for Learning in Higher Education và Nhà xuất bản Libri (Vương quốc Anh) phát hành.

Thầy là Giảng viên Ngôn ngữ Anh tại Khoa ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, với bề dày kinh nghiệm, những mối quan hệ và hiểu biết sâu rộng về giáo dục ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Anh và xuất bản tại Việt Nam.

Từ 2015 đến nay, thầy có hơn 22 nghiên cứu ứng dụng được mời trình bày tại các hội thảo Quốc tế chuyên ngành Giáo dục và Giảng dạy Tiếng Anh CamTESOL, VietTESOL, Mekong TESOL và được tài trợ bởi IDP Education (Cambodia) và Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kì.  


Thầy chính là người sáng lập S-Based Method(c) và Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng(c) đăng kí tác quyền tại Việt Nam và chia sẻ cho cộng đồng giảng viên, sinh viên và học viên ngôn ngữ Anh.
Thầy là đầu tư và đồng sáng lập ILP Việt Nam và thầy cũng chính là người tài trợ và bảo chứng cho chương trình TOEIC Mastery.

Đối với thầy La Thành Triết, giáo dục ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh phải dựa trên nền tảng kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kết hợp với sự thấu hiểu và sẻ chia, tập trung vào kiến thức và kĩ năng cốt lõi, mang lại lợi ích thực chất cho học viên và sinh viên.